Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną CEN w Łomży w 2020 r.

1. Aura
2. Biblioteka w Szkole
3. Bibliotekarz
4. Biologia w Szkole
5. Bliżej Przedszkola
6. Chemia w Szkole
7. Chowanna
8. Do Rzeczy
9. Dyrektor Szkoły
10. Edukacja
11. Edukacja i Dialog
12. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
13. Edukacja Wczesnoszkolna
14. Fizyka w Szkole z Astronomią
15. Gazeta Wyborcza
16. Geografia w Szkole
17. Głos Nauczycielski
18. Guliwer
19. Horyzonty Anglistyki
20. Język Polski
21. Język Polski w Szkole Podstawowej
22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
23. Katecheza
24. Kontakty
25. Kultura i Społeczeństwo
26. Kwartalnik Pedagogiczny
27. Matematyka
28. Mówią Wieki
29. Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej
30. Nowe Książki
31. Pamiętnik Literacki
32. Pedagogika Społeczna
33. Polityka
34. Polonistyka
35. Poradnik Bibliotekarza
36. Poradnik Językowy
37. Praca Socjalna
38. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
39. Remedium
40. Studia Socjologiczne
41. Szkoła Specjalna
42. Świat Problemów
43. Twórczość
44. Wczesna Edukacja
45. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie
46. Wiadomości Łomżyńskie
47. Wychowawca
48. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
49. Wychowanie Muzyczne w Szkole
50. Wychowanie Na Co Dzień
51. Wychowanie w Przedszkolu
52. Znak
53. Życie Szkoły