Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną CEN w Łomży w 2024 r.

1. Biblioteka w Szkole
2. Bibliotekarz
3. Biblioterapeuta
4. Bliżej Przedszkola
5. Chemia w Szkole
6. Dyrektor Szkoły
7. Edukacja
8. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
9. Edukacja Wczesnoszkolna
10. Fizyka w Szkole z Astronomią
11. Gazeta Wyborcza
12. Geografia w Szkole
13. Głos Nauczycielski
14. Guliwer
15. Horyzonty Anglistyki
16. Język Polski w Szkole Podstawowej
17. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
18. Kultura i Społeczeństwo
19. Kwartalnik Pedagogiczny
20. Matematyka
21. Mówią Wieki
22. Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej
23. Nowe Książki
24. Pamiętnik Literacki
25. Polityka
26. Polonistyka
27. Poradnik Bibliotekarza
28. Praca Socjalna
29. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
30. Remedium
31. Studia Socjologiczne
32. Szkoła Specjalna
33. Świat Problemów
34. Wiadomości Łomżyńskie
35. Wychowawca
36. Wychowanie Muzyczne w Szkole
37. Wychowanie Na Co Dzień
38. Wychowanie w Przedszkolu
39. Znak
40. Życie Szkoły