Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną CEN w Łomży w 2023 r.

1. Biblioteka w Szkole
2. Bibliotekarz
3. Biblioterapeuta
4. Biologia w Szkole
5. Bliżej Przedszkola
6. Chemia w Szkole
7. Dyrektor Szkoły
8. Edukacja
9. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
10. Edukacja Wczesnoszkolna
11. Fizyka w Szkole z Astronomią
12. Gazeta Wyborcza
13. Geografia w Szkole
14. Głos Nauczycielski
15. Guliwer
16. Horyzonty Anglistyki
17. Język Polski w Szkole Podstawowej
18. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
19. Kultura i Społeczeństwo
20. Kwartalnik Pedagogiczny
21. Matematyka
22. Mówią Wieki
23. Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej
24. Nowe Książki
25. Pamiętnik Literacki
26. Pedagogika Społeczna
27. Polityka
28. Polonistyka
29. Poradnik Bibliotekarza
30. Poradnik Językowy
31. Praca Socjalna
32. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
33. Remedium
34. Studia Socjologiczne
35. Szkoła Specjalna
36. Świat Problemów
37. Wczesna Edukacja
38. Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie
39. Wiadomości Łomżyńskie
40. Wychowawca
41. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
42. Wychowanie Muzyczne w Szkole
43. Wychowanie Na Co Dzień
44. Wychowanie w Przedszkolu
45. Znak
46. Życie Szkoły