Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Czytelnia

Adres:

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, parter, pok. 24
18-400 Łomża
e-mail: czytelnia@cen.lomza.pl

Tel. 86 216 23 57

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 15.00
wakacje:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

 

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Łomży posiada w swoich zbiorach obszerną literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki uporządkowaną działowo według UKD.

Księgozbiór podręczny tworzą wydawnictwa o charakterze informacyjnym ogólnym: encyklopedie, słowniki, leksykony oraz wydawnictwa dotyczące poszczególnych dziedzin wiedzy.

Czasopisma

Dysponujemy 174 tytułami czasopism gromadzonych od 1954 r. Na bieżąco prenumerujemy 54 tytuły czasopism przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych oraz innych mających związek z szeroko pojętą kulturą i nauką.

Katalog komputerowy dostępny jest na stanowiskach ICIM (również online):

Wyszukiwanie można przeprowadzać poprzez katalog alfabetyczny, tytułowy, serii, systematyczny UKD oraz hasła przedmiotowe. Możliwe jest też wyszukiwanie przez indeksy: autor, tytuł, temat.

Katalog kartkowy alfabetyczny i rzeczowy (prowadzony do 31.12.2008 r. )

W katalogu alfabetycznym opisy wydawnictw ułożone są alfabetycznie wg autorów lub pierwszego wyrazu tytułu ( w przypadku prac zbiorowych).

Katalog rzeczowy odpowiada działowemu ułożeniu książek na półce; opisy w obrębie działów i poddziałów ułożone są alfabetycznie.

Kartkowy katalog czasopism uporządkowany alfabetycznie wg tytułów czasopism.

Wypożyczanie międzybiblioteczne – materiały, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach mogą być na życzenie czytelnika sprowadzone z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

ICIM – składające się z 6 stanowisk komputerowych (każdy komputer ma stałe łącze internetowe, pakiet Microsoft Office (obróbka tekstu, arkusz kalkulacyjny),

Istnieje możliwość drukowania materiałów, skanowania ich lub kopiowania, oraz skorzystania z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa Regulamin Czytelni

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie oraz torby należy pozostawić w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 4. Zgłaszający się ma obowiązek okazania bibliotekarzowi dyżurnemu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość .
 5. Korzystający ze zbiorów ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

II. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Książki podaje pracownik czytelni.
 3. Czasopisma bieżące czytelnik wybiera sam.
 4. Wykorzystane książki czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi.
 5. W sytuacjach wyjątkowych czytelnik może wypożyczyć ze zbiorów czytelni wybrane pozycje książkowe i roczniki czasopism (do 5 sztuk), z wyjątkiem wydawnictw słownikowych, encyklopedycznych, atlasów, albumów itp.
 6. Książki i czasopisma wypożycza się na pół godziny przed zamknięciem czytelni, zaś zwrot następuje kolejnego dnia pracy czytelni do godz. 10.00.
 7. Za wypożyczone do domu materiały pobierana jest kaucja (potwierdzona wystawieniem stosownego pokwitowania), której minimalna wysokość jest określona odrębnym zarządzeniem dyrektora biblioteki. Z chwilą zwrotu wypożyczonych materiałów kaucja podlega w całości zwrotowi. O wypożyczeniu materiałów i wysokości kaucji decyduje dyżurny bibliotekarz.
 8. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie wypożyczonych materiałów pobierana jest opłata karna w wysokości 10% uprzednio wpłaconej kaucji.
 9. Materiały, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach mogą być na życzenie czytelnika sprowadzone z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty pokrywa wypożyczający).
 10. Materiały sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom wyłącznie na terenie czytelni.

III. PORADY I INFORMACJE

 1. Pracownicy czytelni udzielają informacji rzeczowych oraz służą pomocą metodyczną.
 2. Na wykonanie odbitek kserograficznych z dostępnych w czytelni materiałów czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu może być decyzją dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Instytucją odwoławczą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.