Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Adres:

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, parter, pok. 26
18-400 Łomża
e-mail: wypozyczalnia@cen.lomza.pl

Tel. 86 216 23 57

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 8.00 - 15.00
wakacje:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

Powstanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ICIM funkcjonuje w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Łomży od stycznia 2006 roku.
Do dnia dzisiejszego skorzystało z oferty ICIM ponad 13 000 użytkowników.
Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
Zasady korzystania określa Regulamin


Celem ICIM jest:

 • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
 • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
 • zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki pedagogicznej,
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, studentów, nauczycieli, jak również społeczności lokalnej,
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom, studentom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu,
 • stworzenie szans na promocję biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym,
 • powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet.

W skład ICIM wchodzi 4 komputery (każdy komputer ma stałe łącze internetowe, pakiet Microsoft Office (obróbka tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreacja prezentacji).
Istnieje możliwość drukowania materiałów, skanowania ich lub kopiowania.

Regulamin korzystania ze staowisk komputerowych

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w Internecie, korzystania z program multimedialnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb edukacyjnych.
 2. Udostępnianie stanowiska komputerowego następuje po:
  • przedłożeniu dyżurującemu bibliotekarzowi dowodu tożsamości,
  • zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
  • dokonaniu wpisu w zeszycie odwiedzin ICIM. (wpis jest jednocześnie zobowiązaniem czytelnika do przestrzegania regulaminu.)
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Zabrania się używania Internetu do uruchamiania gier komputerowych, prowadzenia rozmów, korzystania z serwisów mających wyłącznie rozrywkowy charakter oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 5. Stanowiska komputerowe mogą być używane przez jedną osobę przez godzinę (jedna sesja wyszukiwawcza). Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany do ustąpienia miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera.
 6. Wyszukiwane informacje i dane mogą być wydrukowane lub zapisane na płycie CD lub innych nośnikach. czytelnik ponosi koszt wydruku określony w zarządzeniu dyrektora biblioteki.
 7. Ze skanera i nagrywarki można korzystać nieodpłatnie za zgodą bibliotekarza.
 8. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartość otwieranych stron internetowych.
 9. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania komputera, lecz może na życzenie użytkownika udzielić instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji oraz pomóc w obsłudze komputera, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.