Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla dyrektorów

KD - 5 Ewaluacja wewnętrzna - przedmiot badania: "Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym"

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy wszystkich form wychowania przedszkolnego, liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 24 (3x8)

  • Opracowanie projektów ewaluacji.
  • Konstrukcja narzędzi do zebrania danych w ramach realizowanego projektu ewaluacyjnego.
  • Analiza i interpretacja wyników badania.
  • Struktura i zasady opracowania raportu z ewaluacji. Formułowanie rekomendacji i sposoby ich wykorzystania.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego