Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Program kompleksowego wspomagania szkół

W trosce o jakość edukacji zawsze blisko szkoły,
zawsze razem z nauczycielami

CELE:

  • wspieranie szkół w indywidualnym rozwoju,
  • pomoc w zakresie diagnozowania obszarów wymagających wsparcia,
  • podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez szkolenia, konsultacje i inne działania podjęte w szkole,
  • wzbudzenie autorefleksji na temat pracy szkoły i własnej pracy nauczycieli,
  • wdrożenie do realizowania w szkołach i placówkach systemowych rozwiązań, wynikających ze spójności działań w zakresie planowania, realizacji i oceny efektów.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Kompleksowe wspomaganie szkół oznacza procesowe działania, uwzględniające pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/ placówki, określenie obszaru wymagającego wsparcia (obszaru rozwoju szkoły), wspólne zaplanowanie szkoleń, konsultacji oraz innego typu przedsięwzięć, służących doskonaleniu w wybranym zakresie, realizację zaplanowanych zadań oraz ewaluację procesu wsparcia. Charakter wspomagania oraz jego przebieg wynika z autentycznych potrzeb szkoły, uwzględnia różnorodne uwarunkowania i konteksty, które określają jej sytuację. Kompleksowym wspomaganiem może być objęta każda szkoła, która wyrazi taką chęć.

Wszyscy konsultanci ODN mają formalne przygotowanie i doświadczenie w organizowaniu tej nowej formy doskonalenia. Przygotowani są do organizowania wsparcia w bardzo różnorodnym zakresie: np.: podniesienia efektywności kształcenia, doskonalenia procesu kształcenia, podejmowania działań innowacyjnych i nowatorskich oraz wielu innych.

Wspomaganie szkoły/ placówki obejmuje w zależności od jej potrzeb okres kilku lat. W czasie jego trwania szkoła/placówka może skorzystać z bogatej oferty szkoleń, konsultacji oraz różnych form doradztwa. Połowa zamówionych szkoleń jest płatna, połowa zaś realizowana jest bezpłatnie. Pozostałe formy wspomagania (konsultacje, doradztwo) są bezpłatne. Wszystkie formy wsparcia odbywają się w siedzibie szkoły/ placówki.

Nasze kilkuletnie doświadczenie w pracy z kilkunastoma szkołami i kilkudziesięcioma w ramach projektu POKL potwierdza efektywność przedsięwzięcia, które zdaniem wielu dyrektorów umożliwia autentyczną zmianę w szkole. Oczywiście gwarantem tej zmiany jest zaangażowanie członków rady pedagogicznej, wynikające z przeświadczenia, że zawsze w wyniku wspólnych działań, towarzyszącej im refleksji oraz dialogu można udoskonalić własną pracę i przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły/ placówki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września każdego roku szkolnego.

 

Formularz rejestracyjny

* - pola wymagane