Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Program wspomagania

Temat: Jak wykorzystać wyniki egzaminów ósmoklasisty w podniesieniu efektywności kształcenia?

Cele:

 • wskazanie sposobów wykorzystania wyników egzaminów w podniesieniu efektywności kształcenia,
 • identyfikacja obszarów pracy szkoły wymagających zmiany, modyfikacji, wsparcia,
 • rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w obszarze analizy i wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • opracowanie planu poprawy efektywności kształcenia,
 • rozbudzenie odpowiedzialności wszystkich nauczycieli za wyniki egzaminu.

 

Treści :

 • Analiza i interpretacja wyników egzaminów w szkole.
 • Z czego możemy być zadowoleni, nad czym powinniśmy popracować?
 • Planowanie działań naprawczych w szkole.
 • Jak stworzyć środowisko sprzyjające skutecznemu uczeniu się uczniów?
 • Jak doskonalić umiejętności sprawdzane na egzaminie w ramach zajęć lekcyjnych ( praca w klasach zróżnicowanych)  i poza nimi?
 • Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją działań naprawczych.