Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

 

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV SP  - Historia Polski w malarstwie - Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem; autorka - Joanna Ewa Szkop

icoKarta oceny pracy w grupie

icoKarta pracy

icoPodział na grupy- cz. mowy

icoScenariusz lekcji

icoTekst z lukami

icoBitwa pod Grunwaldem

 

Andrzejkowe zwyczaje - język polski kl. VI

Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami oceniania kształtującego w kl. VI na temat „Andrzejkowe zwyczaje” – Joanna Szkop

Opracowanie lektury "Mikołajek"

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu język polski w klasach IV - VI - Pobierz plik

Sprawdzian kompetencji dla klasy IV - Pobierz plik

Projekt edukacyjny w szkole podstawowej

Syzyf-propozycja testu dla szk. podst.na etap szkolny WKJP - Pobierz plik

Mitologia-propozycja testu dla szk. podst.na etap szkolny WKJP - Pobierz plik

Jurata-królowa Bałtyku-propozycja testu dla sz. podst. na etap szk. WKJP - Pobierz plik

Schemat punktowania-etap szkolny WKJP (gimnazjum) - Pobierz plik

Arkusz testu-etap szkolny WKJP (gimnazjum) - Pobierz plik

Opracowania lektur w szkole ponadgimnazjalnej - Cudzoziemka, Zbrodnia i kara, Jądro ciemności

Metody aktywizujące - Pobierz plik

Sprawdzian czytelniczy w gimnazjum - Pobierz plik

Scenariusz zajęć z lekturą Dzieje Tristana i Izoldy - Pobierz plik

Scenariusz lekcji z nauki o języku - Pobierz plik

Karta pracy dla ucznia szkoły podstawowej
Zestaw ćwiczeń ortograficznych do pracy samodzielnej w formie karty. Opracowanie własne konsultanta - Marii M. Ferenc - Pobierz plik

Film w edukacji polonistycznej (szkoła podstawowa) - Pobierz plik 

Film w edukacji polonistycznej (gimnazjum) - Pobierz plik 

Pomiar dydaktyczny - testy z języka polskiego (gimnazjum i sz. podst.) - Pobierz plik 

Pracujemy aktywnie na lekcjach języka polskiego (gimnazjum) - Pobierz plik 

Pracujemy aktywnie na lekcjach języka polskiego (szk. podst.) - Pobierz plik 

Rozwijanie twórczości słownej uczniów poprzez pracę z tekstem literackim - Pobierz plik 

Sprawdziany dla bloku humanistycznego (szk. podst.) - Pobierz plik 

Sprawdziany z języka polskiego w gimnazjum - Pobierz plik 

Test badający kompetencje polonistyczne w kl. I gimnazjum - Pobierz plik 

Test dla klasy VI - Pobierz plik 

Test z języka polskiego dla kl. I gimnazjum (Wrocławskie mosty) - Pobierz plik 

Test z języka polskiego dla klasy III gimnazjum - Pobierz plik