Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekty partnerskie

Entuzjaści edukacji w działaniu!

Entuzjaści edukacji w działaniu! Wspieramy inicjatywę młodzieży upowszechniającej efektywne uczenie się. Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zawarło partnerstwo z Zespołem Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  i II Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Łomży,
Czytaj więcej

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji” Od lutego 2014 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wraz ze Stowarzyszeniem „Eduaktor” realizaują projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”. Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji” to kontynuacja działań realizowanych od kilku lat przez nasz Ośrodek i Stowarzyszenie „Edukator” na terenie Gruzji w zakresie edukacji przedszkolnej.
Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie samorządów lokalnych Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej”

W marcu 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz ze Stowarzyszeniem „Edukator” rozpoczął realizację projektu „Wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej”. W ramach projektu chcemy promować alternatywne formy edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 8 ośrodków na terenie 4 rejonów Kachetii: Akhmeta, Kvareli, Telavi, Gurdjani i 6 w rejonach zachodniej Gruzji: Zugdidi, Tsalendjikha, Khobi, Martvili, Senaki i Bordjomi. W zachodniej Gruzji wspierać także będziemy realizację stworzonych lokalnych strategii rozwoju edukacji przedszkolnej.
Czytaj więcej

Projekt „Jakość edukacji przedszkolnej - wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji”

Od marca br. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz ze Stowarzyszeniem „Edukator” rozpoczął realizację nowego projektu skierowanego do samorządów i społeczności lokalnych 2 rejonów Gruzji. W projekcie ”Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji” będziemy współpracować z regionem Samegrelo, w rejonach: Martvili, Tsalendjikha, Khobi, Abasha, a także z regionem Samtskha Javakheti, w rejonach: Akhaltsikhe, Aspindza, Adygeni i Bordjomi.
Czytaj więcej

Projekt „Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest partnerem Stowarzyszenia „Edukator” w realizacji projektu „Strategie Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”. Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2011 roku w Gruzji w regionie Racha-Lechkhumi, w powiatach: Oni, Ambrolauri, Tsageri i Lentekhii oraz w Polsce.
Czytaj więcej

Projekt „Przedszkole – centrum społeczności lokalnej”

Od marca 2010 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży współpracuje ze Stowarzyszeniem „Edukator” przy realizacji kolejnego projektu z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej i aktywizowania środowisk lokalnych na terenie Gruzji. Projekt realizowany jest na terenie 5 samorządów w 3 regionach: Ozurgeti i Chokhatauri /Guria,/ Zugdidi i Senaki /Samegrelo/ oraz Khashuri /Shida Kartli/. Samorządy te wyraziły chęć utworzenia i wdrożenia lokalnych strategii edukacji przedszkolnej oraz udostępniły pomieszczenia do utworzenia grup przedszkolnych.
Czytaj więcej

Projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”

Od kwietnia 2009 roku Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wraz ze Stowarzyszeniem „Edukator” i gruzińską organizacją International Association „Civitas Georgica” realizuje projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”.
Czytaj więcej

Projekt „Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju terenów wiejskich”

Od maja 2008 roku   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukator”,  współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP projekt „„Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju terenów wiejskich”.
Czytaj więcej

Wizyta studyjna nauczycieli z Gruzji

W dniach 19 – 25 października gościliśmy w Polsce 10 osobową grupę gruzińskich nauczycieli i samorządowców.  Wizyta studyjna była zorganizowana w ramach  projektu „Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich”,  realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator” w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,  finansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku.
Czytaj więcej

Socrates Comenius 2.1 Projekt Stipps

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży jest partnerem w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym STIPPS (The implementation of Scientific Thinking In (Pre) Primary Schools Settings).
Czytaj więcej

Projekt „Wielokulturową ścieżką”

Od października 2007 roku realizowaliśmy w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem „Edukator” wspierany przez Program dla Tolerancji Fundacji im. S. Batorego projekt „Wielokulturową ścieżką”. Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie w szkołach województwa podlaskiego edukacji wielokulturowej. Przekazaliśmy grupie 20 nauczycieli wiedzę o wielokulturowej tradycji Europy i Podlasia, uczyliśmy tworzenia międzyprzedmiotowych projektów edukacji wielokulturowej i zachęcaliśmy do podejmowania tej problematyki w szkołach.. Uczestnikami projektu było 20 nauczycielek przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Czytaj więcej

Projekt -Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na harmonijny rozwój dzieci

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie EDUKATOR w partnerstwie z ODN w Łomży i TRIO w Warszawie w latach 2007-2008. Działania projektu skierowane były do wiejskich społeczności: dzieci i ich rodziców, nauczycieli wiejskich i samorządów szczebla podstawowego, zgodnie z polityką równych szans.
Czytaj więcej

Projekt „Razem dla rozwoju”

Od lipca 2007 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży  realizuje, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukator”,  współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007r., projekt „RAZEM DLA ROZWOJU”. Głównym celem projektu jest  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji.
Czytaj więcej