Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Przedszkole – centrum społeczności lokalnej”

Od marca 2010 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży współpracuje ze Stowarzyszeniem „Edukator” przy realizacji kolejnego projektu z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej i aktywizowania środowisk lokalnych na terenie Gruzji. Projekt realizowany jest na terenie 5 samorządów w 3 regionach: Ozurgeti i Chokhatauri /Guria,/ Zugdidi i Senaki /Samegrelo/ oraz Khashuri /Shida Kartli/. Samorządy te wyraziły chęć utworzenia i wdrożenia lokalnych strategii edukacji przedszkolnej oraz udostępniły pomieszczenia do utworzenia grup przedszkolnych. W ramach działań projektu w tych regionach utworzone zostanie i wyposażone 10 ośrodków edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, nauczycielki przygotowane zostaną do pracy z grupą różnowiekową. Liczymy, że przedstawiciele społeczności, w których powstaną ośrodki, zaangażują się w lokalne inicjatywy na rzecz dzieci i edukacji.

Koordynatorem projektu z ramienia ODN jest Marzena Rafalska.

Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.