Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Publikacje ODN w Łomży

 

 • 2023 - ZBIÓR PRAC KONTROLNYCH Z MATEMATYKI do klas III – IV szkoły ponadpodstawowej poziom podstawowy (ISBN 978-83-962341-1-7 Wydanie pierwsze). Publikacja powstała w ramach Klubu Aktywnych Matematyków działającego w CEN w Łomży pod kierunkiem Jadwigi Pieczywek
 • 2023 - ZBIÓR PRAC KONTROLNYCH  Z MATEMATYKI do klas III – IV szkoły ponadpodstawowej poziom rozszerzony (ISBN 978-83-962341-2-4 Wydanie pierwsze). Publikacja powstała w ramach Klubu Aktywnych Matematyków działającego w CEN w Łomży pod kierunkiem Jadwigi Pieczywek
 • 2021 Zbiór prac kontrolnych do klas I - II szkoły ponadpodstawowej PR
 • Broszura- zadania z treścią dla klas I-III 2019-2020
 • Zbiór prac kontrolnych do klas I-II szkoły ponadpodstawowej poziom podstawowy; ISBN 978-83-947003-5-5, CEN Łomża 2019 r.; Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek
 • Prace klasowe do klas VII - VIII szkoły podstawowej; ISBN 978-83-947003-4-8; CEN Łomża 2018 r,; Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek
 • Ćwiczenia z matematyki kl. II -III Gimnazjum; ISBN 978-83-947003-1-7; ODN Łomża 2017 r.; Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek, link: https://www.cen.lomza.pl/files/1205122697/file/Cwiczenia_2-3.pdf
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki do szkoły ponadgimnazjalnej; poziom rozszerzony; ISBN 978-83-938301-9-0; ODN Łomża 2016 r.; Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek, link: https://www.cen.lomza.pl/files/1205122697/file/Cwiczenia_klasa_11.pdf
 • Ćwiczenia z matematyki kl. I Gimnazjum;  ISBN 978-83-947003-0-0; ODN Łomża 2016 r.; Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek
 • Karty pracy do powtórzeniowych lekcji matematyki w gimnazjum; ISBN 978-83-938301-4-5; ODN Łomża 2015 r.;  Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek
 • Zbiór prac kontrolnych z chemii. Liceum zakres podstawowy. Wydanie pierwsze, Publikacja powstała w ramach Klubu Aktywnego Chemika działającego w ODN w Łomży pod kierunkiem Doroty Kozioł, Łomża 2016.
 • Edukacyjna czytanka - tematyczne teksty do czytania dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych (materiały dla nauczycieli kształcenia specjalnego), red. D. Momot, Łomża 2015/2016.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki do szkoły ponadgimnazjalnej; poziom rozszerzony. Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek.
 • Ćwiczenia z matematyki do klasy I gimnazjum (wersja elektroniczna na stronie ODN). Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pieczywek.
 • Zbiór prac kontrolnych z chemii - gimnazjum, D. Kozioł 2014
 • ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH NA II i III ETAPIE EDUKACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • Karty pracy do powtórzeniowych lekcji matematyki w gimnazjum - red. Jadwiga Pieczywek, 2015 r.
 • Być wychowawcą. Refleksje praktyków - Jolanta Boryszewska, Jan Łukasiuk, 2015 r.
 • Rozprawić się z rozprawką - red. Dorota Dąbrowska, 2014 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z chemii. Gimnazjum - red. Dorota Kozioł, 2014 r.
 • Socjoterapia w praktyce szkolnej - red. Jolanta Boryszewska, 2013 r.
 • By lepiej uczyć języka angielskiego – różnorodne wpływy, nieograniczone możliwości - red. Ewa Konopka, 2013 r.
 • Niezbędnik nauczyciela matematyki szkoły ponadgimnazjalnej - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki 2012 - … szkoła ponadgimnazjalna poziom podstawowy - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki. Gimnazjum - red. Jadwiga Pieczywek, 2013 r.
 • Zbiór prac kontrolnych z matematyki  szkoła ponadgimnazjalna poziom podstawowy (stara podstawa programowa) - red. Jadwiga Pieczywek, 2012 r.
 • Podlaska konferencja Technologie informacyjne i komunikacyjne dla Edukacji TIKE 2012 - Praca zbiorowa, Bożenna Kossakowska, 2012 r.
 • Otwartość na różnorodność  - szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej - red. Maria M. Ferenc, 2011 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon łomżyński - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon białostocki - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły. Nasze efekty. Rejon suwalski - Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Raporty z badań. Przyczyny niezadawalających wyników kształcenia (scalony z 3 rejonów) - red. Dorota Dąbrowska, 2010 r.
 • Materiały metodyczne opracowane przez uczestników projektu wielokulturową ścieżką - red. Maria M. Ferenc, 2008 r.
 • Konferencja „Prawa człowieka w realizacji podstawy programowej – materiały pokonferencyjne” - Realizacja merytoryczna Marzena Rafalska, 2008 r.