Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 23 Lipiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Formy doskonalenia II - VI 2024 r.

 

1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia  na stronie internetowej CEN w Łomży.
2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która 
je zamawia, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez CEN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia, przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści 
oraz organizacji szkolenia.
4. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału  w zajęciach. W przypadku niemożności uczestnictwa w szkoleniu osoba zapisana zobligowana jest do wypełnienia elektronicznie formularza rezygnacji, dostępnego na stronie internetowej www.cen.lomza.pl w zakładce szkolenia  oraz pod linkiem: https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/formularz-rezygnacji-ze-szkolenia. 
5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników (min. 10 osób).
6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w siedzibie CEN w Łomży  lub przez Internet przede wszystkim popołudniami, tylko niektóre w soboty.
7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni e-mailem na tydzień przed zajęciami na adres podany w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy SMSem na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 15 lutego 2024 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia, jeśli będą jeszcze wolne miejsca).
9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronach internetowych: www.cen.lomza.pl i www.crtd.wrotapodpasia.pl.
10. Inne dane adresowe CEN:
 
Poczta e-mail: cen@cen.lomza.pl
Telefon: 86 216 42 17
Fax: 86 216 42 17, wew. 33