Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Karty pracy dla uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki przeznaczonych dla uczniów mających trudności z nauką matematyki do klas VII i VII. Jest to kontynuacja materiału  zamieszczonego na naszej stronie w kwietniu 2021 r. do kl. IV, w październiku 2021 do klasy V oraz wm maju 2022 do klasy VI.
 
 
 
Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej.
 
 
 
Karty pracy mogą posłużyć jako:
• ćwiczenia na lekcjach,
• sprawdziany wiedzy i umiejętności,
• zadania domowe i dodatkowe,
• uzupełnianie ćwiczeń podstawowych,
• utrwalanie wiedzy i umiejętności.
 
 Mamy nadzieję, że nasz materiał oszczędzi Państwa czas i wspomoże w realizacji działań dydaktycznych.
 
Pliki do pobrania:
 
 

Karty pracy dla uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki przeznaczonych dla uczniów mających trudności z nauką matematyki do klasy VI. Jest to kontynuacja materiału  zamieszczonego na naszej stronie w kwietniu 2021 r. do kl. IV i w październiku 2021 do klasy V.
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

Karty pracy dla uczniów mających trudności z nauką matematyki

Przykład kształcenia kompetencji kluczowych i wdrazania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach matematyki

Zamieszczony scenariusz oraz artykuł zawierają informacje na temat organizacji lekcji otwartej z matematyki, która odbyła się w dniu 22.02.2019 roku w Liceum Mistrzostwa Sportowego  w Łomży przeprowadzonej przez Annę Borawską.

Lekcja jest przykładem wdrażania elementów doradztwa zawodowego oraz kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach matematyki.

 

Pliki do pobrania:

a Scenariusz lekcji - Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

a Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji matematyki

a Załączniki do scenariusza TRYGONOMETRIA

Ćwiczenia z matematyki dla klas II-III gimnazjum

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie II-III szkoły gimnazjalnej (kontynuacja opracowania – Ćwiczenia z matematyki-  klasa I).

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

  • ćwiczenia na lekcjach,
  • zadania domowe i dodatkowe,
  • utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Plik do pobrania:

a Ćwiczenia

Sprawdziany w klasach IV, V, VI do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy IV, V, VI szkoły podstawowej przewidziane są do przeprowadzenia w II półroczu odpowiednio klasy IV, V, VI w bieżącym roku szkolnym do aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych istotnych do opanowania w szkole podstawowej umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Banasik Jadwiga
Kalska Danuta
Piekutowska Justyna
Sokołowska Elżbieta
Świderska Małgorzata
Wierciszewska Bożena
Zawistowska Ewa

Pliki do pobrania:

a Sprawdzian z matematyki w kl.IV

a Sprawdzian z matematyki w klasie V

a Sprawdzian z matematyki w kl.VI

Sprawdzian „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej i na koniec klasy pierwszej do wspólnej kartoteki

Zamieszczone poniżej sprawdziany do klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej przewidziane są do przeprowadzenia „na wejście” do szkoły ponadgimnazjalnej (początek klasy I) oraz pod koniec klasy I. Obydwa sprawdziany badają te same istotne umiejętności z aktualnie obowiązującej „starej” podstawy programowej z matematyki. Zostały one skonstruowane do wspólnej kartoteki, co umożliwia porównanie stopnia opanowania tych samych ważnych do opanowania umiejętności.

Narzędzia powstały podczas 15-godzinnego kursu doskonalącego KD-11 prowadzonego przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigi Pieczywek w roku szkolnym 2016/2017.

Autorki opracowania:

Godlewska Janina
Kraujutowicz Urszula
Wierciszewska Katarzyna

Pliki do pobrania:

a Sprawdziany szkoła ponadgimnazjalna

Scenariusze lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

W załączeniu scenariusze lekcji opracowane na spotkaniach Klubu Aktywnych Matematyków w roku szkolnym 2016/2017. Wersje wstępne scenariuszy opracowały:

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej – Anna Borawska

 Wzory Viete’a. Zastosowanie wzorów Viete’a w zadaniach – Anna Sacharczuk

Uczestnicy KAM: Bogdan Henryk Bacławski, Anna Borawska, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska, Dorota Kozioł, Scholastyka Kulczewska, Anna Sacharczuk, Agata Siwik, Elżbieta Szleszyńska, Ewa Małgorzata Szymańska.

KAM prowadzi konsultant d.s. edukacji matematycznej ODN w Łomży – Jadwiga Pieczywek.

Pliki do pobrania:

a Ciągi - scenariusz

a Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

a Wzory Viete'a

Ćwiczenia z matematyki klasa I gimnazjum

odnPrzekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie I szkoły gimnazjalnej.

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

  • ćwiczenia na lekcjach,
  • zadania domowe i dodatkowe,
  • utrwalanie wiedzy i umiejętności.   

Publikacja powstała w latach 2015-2016 w ramach Klubu Aktywnych Matematyków działającego w ODN w Łomży pod kierunkiem
Jadwigi Pieczywek w składzie: Elżbieta Chojnowska, Dorota Daniszewska, Wanda Kalska - Brulińska, Dorota Karwowska, Alicja Lemańska, Iwona Polak, Monika Rong, Monika Sikorska, Anna Stachowska, Krystyna Syrowik, Katarzyna Małgorzata Wierciszewska.

pdf Pobierz plik

Sprawdziany diagnostyczne z matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

Zamieszczamy narzędzia z badań diagnostycznych przeprowadzonych 2 czerwca 2016 w klasach I oraz klasach II szkół ponadgimnazjalnych opracowane przez uczestników Klubu Aktywnego Matematyka działającego w ODN w Łomży. Mamy nadzieję, że będą przydatne jako ćwiczenia przygotowujące do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Autorzy:

Bogdan Bacławski – III LO w Łomży, Grażyna Borawska, Beata Jabłonowska – ASP w Łomży, Dorota Kozioł – ZsGi P w Jedwabnem, Scholastyka Kulczewska – ZSP w Kolnie, Jadwiga Pieczywek – ODN w Łomży, Anna Sacharczuk – ZSMiO nr 5 w Łomży, Elżbieta Szleszyńska – ZSEiO nr 6 w Łomży, Ewa Szymańska – ZSP w Kolnie.

Załączniki:

Klasa 1

Klasa 2

Sprawdziany

Zamieszczone sprawdziany zostały opracowane przez uczestników kursów doskonalących KD-8 i KD 20 Pomiar umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej  prowadzonych przez konsultanta d.s. edukacji matematycznej Jadwigę Pieczywek w roku szkolnym 2015/2016.

Pliki do pobrania:

Scenariusze lekcji

Zamieszczamy scenariusze lekcji dotyczące rozumowania naukowego w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych opracowane przez uczestników warsztatów grantowych "Rozumowanie naukowe jako element edukacji matematycznej i przyrodniczej w szkole" przeprowadzonych w październiku 2015 w Łomży, Suwałkach i Białymstoku.

rozumowanie scen. 1

rozumowanie scen.2

rozumowanie scen. 3

rozumowanie scen.4

rozumowanie scen. 5

rozumowanie scen. 6

rozumowanie scen. 7

rozumowanie scen. 8

rozumowanie scen. 9

rozumowanie scen. 10

rozumowanie scen. 11

rozumowanie scen. 12

rozumowanie scen 13

Przekształcanie wzorów

Scenariusz lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Pomysł na poniższy scenariusz lekcji powstał na warsztatach W-109 „Projektowanie ciekawych lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej” prowadzonych przez Jadwigę Pieczywek 25.03.2015 w ODN w Łomży.
Czytaj więcej

Matematyka

 Program nauczania matematyki dla szkoły ponadgimnazjalnej

Sprawozdanie z badania umiejętności matematycznych na wejściu do szkoły po gimnazjalnej - Pobierz plik

Test dla kasy VI - Pobierz plik

Sprawdzian diagnostyczny z zakresu klasy I szkoły ponadgimnazjalnej - Pobierz plik