Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Nauczyciele Nauczycielom

Barbara Krajewska - Zajęcia dla dzieci pięcioletnich z zakresu 4. i 13. obszaru podstawy programowej w ramach Klubu Nauczycielskiego Wychowania Przedszkolnego.

Barbara Krajewska Pobierz plik

Data publikacji: 24.03.2016

 

Mapy mentalne w przedmiotach przyrodniczych
Przedstawiamy przykładowe mapy mentalne opracowane przez nauczycieli:

Joanna Marek
Joanna Marek
Katarzyna Raszczyk
Katarzyna Raszczyk
Wioleta Radomska
Wioleta Radomska
Bogusława Hryniewicz
Bogusława Hryniewicz

Zajęcia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego - materiały z warsztatów:

Projekty działań antydyskryminacyjnych i edukacji wielokulturowej opracowane przez uczestników szkolenia współfinansowanego z PO KL, 9.4 "Otwartość na różnorodność..." - Materiały metodyczne - Pobierz plik

Materiały W-45
Planowanie i organizacja wycieczek terenowych  w gimnazjum – zgodnie z nową podstawą programową
Materiały po warsztatowe wypracowane przez zespół  nauczycieli biologii  i geografii - Pobierz pliki

 Karty pracy polonistycznej:

W-42 Realizacja projektów edukacyjnych w przedmiotach przyrodniczych
Materiały powarsztatowe wypracowane przez zespół nauczycieli - Pobierz plik 

Scenariusze lekcji języka polskiego w szkole podstawowej -klasy IV-VI
Pobierz pliki ze scenariuszami:

  • Cz. Miłosz Przy piwoniach-scen. lek. j. pol.-Joanna Lewczuk - Pobierz plik
  • Gdzie leży Polska...-scen. lek. j. pol.-Wiesława Domalewska, Irena Kowalewska - Pobierz plik
  • J. Tuwim Kapuśniaczek-scen. lek. j. pol.- Renata Zaniewska - Pobierz plik
  • Najpiękniejszy dzień...– G. Rodari Chleb - scen. lek. j. pol.-W Domalewska, I Kowalewska - Pobierz plik
  • Z. Herbert Pudełko zwane wyobraźnią-scen. lek. j. pol.-W Domalewska, I Kawalewska - Pobierz plik

Scenariusz zajęć całodziennych dla grupy różnowiekowej w przedszkolu - Pobierz plik 

Praca z uczniem zdolnym:

  • Propozycje programów do pracy z uczniem zdolnym - Pobierz plik
  • Bloki tematyczne wspierające rozwój potencjału uczniów - Pobierz plik
Sprawdzian diagnostyczny - chemia
7 czerwca 2008 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży odbyły się pod kierunkiem konsultanta przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Doroty Kozioł, warsztaty dla nauczycieli chemii III i IV etapu kształcenia na temat: „Wspólne perspektywy edukacji chemicznej w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”. Efektem prac jednej z grup jest narzędzie za pomocą, którego można badać osiągnięcia uczniów, zarówno na koniec edukacji gimnazjalnej, jak też na początku kształcenia ponadgimnazjalnego. 
Skonstruowany sprawdzian bada umiejętności podstawowe, może rzetelnie sprawdzić poziom ich opanowania, ponieważ pracowali nad nim nauczyciele chemii III i IV etapu kształcenia.
Czytaj więcej
Opracowania uczestników Forum Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli
Propozycje/scenariusze uroczystości i zajęć w przedszkolu opracowane przez Ewę Jurzak (PP nr 1 w Łomży) i Alicję Zaniewską (PP nr 14 w Łomży). Pomysły były już próbnie wdrożone i przedstawione uczestnikom Forum. Publikacja służy szerszej wymianie doświadczeń między nauczycielami tradycyjnych przedszkoli.
Czytaj więcej

Pedagogika Celestyna Freineta w przedszkolu
Dokonany przez nauczycielkę przedszkola przegląd propozycji Celestyna Freineta, przydatnych w pracy z małymi dziećmi. Charakterystyka wybranych technik i opis działań oparte są na osobistych doświadczeniach autorki.  Załączony spis lektur, które pozwolą zainteresowanym na pogłębienie wiedzy oraz rozszerzenie katalogu propozycji praktycznych.

Techniki C. Freineta w przedszkolu - Pobierz plik

Swobodna ekspresja twórcza w przedszkolu
Dwa przykłady zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, poświęconych rozwijaniu aktywności artystycznej dzieci.

Scenariusze zajęć w przedszkolu - Pobierz plik

Spotkanie z rodzicami na wesoło
Scenariusz spotkania z okazji Andrzejek, opracowany przez nauczycielkę kształcenia zintegrowanego. Konsultacja i redakcja - Maria M. Ferenc.

Scenariusz uroczystości - Andrzejki - Pobierz plik

Dzień Kobiet w szkole
Szczegółowy opis przebiegu uroczystości z okazji Dnia Kobiet, opracowany przez nauczyciela szkoły podstawowej. Konsultacja i redakcja - Maria M. Ferenc.

Scenariusz uroczystości - Dzień Kobiet - Pobierz plik

Szkolna uroczystość z okazji Dnia Matki
Scenariusz spotkania klasowego z okazji Dnia Matki, opracowany przez nauczycielkę kształcenia zintegrowanego. Konsultacja i redakcja - Maria M. Ferenc.

Scenariusz uroczystości - Dzień Matki - Pobierz plik

Scenariusz spotkania nauczycielki i dyrekcji przedszkola z rodzicami i dziećmi
Przedstawiony scenariusz zawiera szczegółowy przebieg spotkania, które odbyło się w łomżyńskim przedszkolu. Autorka i realizatorka pomysłu wykorzystała doświadczenia oraz materiały pozyskane podczas szkoleń. Jako uczestniczka  Forum Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli, zorganizowanego przez konsultanta ODN - M. M. Ferenc, zdecydowała się opublikować swoją propozycję spotkania w ramach tzw. Dnia Otwartego dla Rodziców.

Dzień otwarty dla rodziców - Pobierz plik
Krzyżówka - Pobierz plik

Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Matki i Dnia Taty
Jest to propozycja łącznych obchodów tych świąt. Scenariusz napisała Anna Kalinowska nauczycielka z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Łomży. Uroczystość w Jej grupie już się odbyła. Była udana. Sprawozdanie wykorzystano podczas spotkania w ramach Forum Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli prowadzonego przez konsultanta ODN- Marię Ferenc.

Scenariusz uroczystości - Pobierz plik 

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum nt. „Śladem przeszłości – co kryją w sobie słowa?”
Propozycja została opracowana w ramach uczestnictwa w kursie doskonalącym dla nauczycieli, przeprowadzonym w ODN w Łomży w roku szkolnym 2006/2007. Kurs był częścią Projektu „Wielokulturowe Podlasie w Wielokulturowej Europie”, współfinansowanego przez British Council
Autorka: Małgorzata Jarząbek, Gimnazjum w Grabowie

Śladami przeszłości - co kryją słowa" - Pobierz plik 

Działaj jak Korczak

Informatyka
Materiały szkoleniowe - Pobierz plik