Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Katecheza

Nowe podręczniki do nauki religii w szkole podstawowej

Nowe podręczniki do nauki religii w szkole podstawowej

Wydawnictwo „Biblos” (www.biblos.pl)

 • Klasa 1: "Jesteśmy rodziną Jezusa", Tarnów 2008. 
 • Klasa 2: "Jezus nas kocha", Tarnów 2009.
 • Klasa 3: "Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej", Tarnów 2010. 
 • klasa 4: "Bóg mnie woła", Tarnów 2007.
 • klasa 5: "Bóg mnie kocha", Tarnów 2008. 
 • klasa 6: "Bóg mnie przemienia", Tarnów 2009.

W nowym roku szkolnym, od 1 września 2008 roku, katecheci w Polsce (a zatem także i w diecezji łomżyńskiej – decyzją Księdza Biskupa Stanisława Stefanka) otrzymają nowe pakiety edukacyjne: do nauczania religii w klasie I szkoły podstawowej – „Jesteśmy rodziną Jezusa”; do nauczania religii w klasie IV szkoły podstawowej - „Bóg mnie woła”; do nauczania religii w klasie V szkoły podstawowej - „Bóg mnie kocha”, które są zgodne z „Programem nauczania numer” AZ-2-01/1 (autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski). Powyższe pakiety edukacyjne zawierają: Przewodnik metodyczny wraz z Teczką środków dydaktycznych, płytę CD przeznaczoną dla katechety oraz Podręcznik i Zeszyt ucznia.

Podręcznik ucznia został tak przygotowany, iż zazwyczaj każda jednostka znajduje się na dwóch sąsiadujących stronach i zawiera: temat, tekst biblijny, słowa klucze, refleksję i celebrację, a także sytuację egzystencjalną, ciekawostki oraz propozycje lektur i stron internetowych. Te poszczególne elementy będą wskazywane poprzez odpowiednie ikonki, które są wyjaśnione w Podręczniku ucznia. Dzieciom towarzyszą główni bohaterowie: Zuzia i Piotrek. Podręcznik ucznia pozwala na jego podwójne wykorzystanie: w trakcie procesu dydaktycznego w szkole oraz podczas samodzielnej pracy w domu, co umożliwia większe zainteresowanie i zaangażowanie rodziców oraz współpracę z nimi. Na końcu Podręcznika ucznia umieszczono Pieśni i piosenki zawarte w katechezach oraz Katechizm. 

Zdaniem katechetów do zalet niniejszego Podręcznika ucznia należy zaliczyć:

 • „ikoniczny” przekaz dostosowany do percepcji współczesnego dziecka;
 • atrakcyjne, kolorowe ilustracje biblijne (zachowujące realia biblijne, ale dostosowane do odbiorców) i egzystencjalne (prezentujące świat dziecka);
 • tekst biblijny zapisany na zwoju;
 • słowa klucze;
 • bohaterów: Zuzię i Piotrka rosnących razem z dziećmi i prezentujących sytuacje z życia;
 • ciekawostki z różnych dziedzin „przynoszone” przez psa Pysio (wiele dzieci posiada swoje ulubione zwierzę);
 • zaproszenie ucznia do dalszych poszukiwań (książki i strony internetowe);
 • odniesienie do technologii informacyjnych;
 • jednostki podsumowujące rozdział, przygotowane jako forma samooceny wiedzy i umiejętności;
 • mapy i diagramy;
 • przystępny i zrozumiały język przekazu treści;
 • rozwijanie na wszystkich lekcjach kompetencji kluczowych: czytanie, pisanie, rozumienie, poszukiwanie informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce;
 • sprawdzenie materiału w szkołach przez wielu katechetów i uczniów;
 • zróżnicowany zespół autorów (katechetycy, konsultanci, katecheci);
 • konsultacje: biblijna, teologiczna, katechetyczna dokonane przez znanych ekspertów.
 • przystępną cenę.

Prawie każdy z nas jako katecheta czy nauczyciel religii wyobraża sobie idealny przewodnik metodyczny do podręcznika do nauki religii, który ułatwi pracę dydaktyczną, wychowawczą i proces wtajemniczenia katechizowanych. Dlatego przygotowywaliśmy przewodnik metodyczny, który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • jasny podział treści;
 • bardzo dokładnie opracowane scenariusze katechezy (z wytłumaczeniem każdego elementu), a nie tylko plany katechezy;
 • czytelna struktura jednostki (wprowadzenie, aktywizacja, refleksja, realizacja, zakończenie);
 • dokładny opis czynności ucznia i nauczyciela;
 • wielość i różnorodność propozycji metodycznych;
 • plan dydaktyczny i wymagania programowe: podstawowe i ponadpodstawowe;
 • narzędzia sprawdzające (solidnie opracowane testy);
 • ciekawa, przeznaczona zarówno dla mniej jak i bardziej zdolnych, uczniów, praca domowa;
 • interesująca bibliografia;
 • umiejętne łączenie wiary z życiem;
 • powiązany z przewodnikiem zestaw gotowych pomocy dydaktycznych;
 • przystępna cena.

W układzie treści nauczania religii uczniów klas I-III szkoły podstawowej za najważniejsze uznaliśmy poznanie, ukochanie Jezusa i umocnienie relacji z Nim, zwłaszcza w Eucharystii, dlatego seria nosi nazwę „Dar Jezusa”, natomiast w klasach  IV-VI szkoły podstawowej za najistotniejsze przyjęliśmy zagadnienie: „Dar spotkania Boga”, kładąc nacisk najpierw na poznanie przez ucznia Boga objawiającego się w historii zbawienia, następnie na spotkanie i trwały kontakt z Nim. Uczeń poznając wielkie dzieła Boga w historii narodu wybranego, odkrywa, że Bóg działa także w jego życiu. Dobry Bóg, który mimo niewierności ludzi nieustannie otaczał ich swoją miłością, wchodzi w życie każdego człowieka z zaproszeniem do współpracy.

Przewodniki metodyczne zostały przygotowane z myślą o wszystkich katechetach, zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych, ale nadal poszukujących pomysłów katechetycznych, dlatego są propozycją pomagającą katechecie w przygotowaniu się do katechezy. Scenariusze katechezy nie tyle mają być literalnie odtworzone, ile winny być pomocą w projektowaniu lekcji. Poszczególne elementy katechezy zostały tak opracowane, aby katecheta uwzględniając możliwości własne, katechizowanych i bazy dydaktycznej mógł wybierać, modyfikować, zastępować, a nawet opuszczać niektóre elementy, np. w sytuacji, gdy pracuje z uczniami mniej zdolnymi. Każda katecheza jest przygotowana na 45 minut i zwykle zawiera następujące części: wprowadzenie, aktywizację, refleksję, realizację i zakończenie.

Realizację procesu dydaktycznego ułatwiają właściwie dobrane i umiejętnie włączone w proces katechetyczny środki dydaktyczne. Dlatego do każdego przewodnika metodycznego przygotowano Teczkę środków dydaktycznych (wydruki i płyta CD) zawierającą: karty, układanki wyrazowe, „rozdawajki” – elementy do rozdawania dzieciom, materiał kształcenia dla grup, nakładki na plansze. 

Nową propozycją dydaktyczną jest połączenie w Zeszycie ucznia trzech zazwyczaj odrębnych części: zeszytu do samodzielnej pracy (do prowadzenia notatek), zeszytu ćwiczeń i kart samooceny związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. Dzięki temu uczeń będzie prowadził tylko jeden zeszyt. Warto także pamiętać, że niektóre ćwiczenia są przewidziane tylko dla uczniów chętnych lub zdolnych. Zatem nie wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane przez wszystkich uczniów.

Czy proponowane pakiety edukacyjne przynajmniej częściowo spełnią Państwa oczekiwania? Proszę zajrzycie do nich i sprawdźcie sami! Serdecznie zapraszam!

Załączniki do pobrania (pdf):