Czwartek, 2 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 7

Trening asertywności dla skutecznego lidera

FD - 2

Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

KS - 7

Dyrektor promotorem zmian - innowacja programowo-metodyczna w oparciu o pedagogikę F. Froebla

W - 119

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

W - 120

Kontrola przestrzegania zasad oceniania wewnątrzszkolnego

W - 121

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

W - 122

Współpraca szkół i placówek oświatowych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

W - 123

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W - 124

Szkoła i jej środowisko lokalne – czy siebie potrzebują?

W - 125

Diagnoza wybranego obszaru pracy szkoły lub placówki oświatowej

KL - 1/2

Klub nowo powołanych dyrektorów

Najbliższe szkolenia
08.04 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
15.04 godz. 15:00
Organizator zajęć: mgr Bożenna Kossakowska
15.04 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
17.04 godz. 16:30
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
17.04 godz. 17:00
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk
18.04 godz. 09:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
18.04 godz. 09:00
Organizator zajęć: mgr Marzena Rafalska
18.04 godz. 09:00
Organizator zajęć: mgr Danuta Lasek
Zobacz cały terminarz