Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Środa, 14 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 4

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania: uczniowie są aktywni

W - 2

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

W - 3

Ocena pracy nauczyciela

W - 4

Obserwacje zajęć w procesie oceny pracy nauczyciela

W - 5

Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji

W - 6

Pragmatyka zawodowa nauczycieli po 1 września - zadania, ocena pracy i awans zawodowy

FD - 1

Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

KS - 1

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

KD - 6

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania: dzieci są aktywne

W - 83

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad kształtowaniem kompetencji kluczowych w szkole

KS - 2

Ciekawe rozwiązania metodyczne w realizacji podstawy programowej

Facebook