Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 1

Ocena pracy nauczyciela

KD - 4

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "efektywność pracy domowej ucznia"

W - 2

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

KD - 5

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "rodzice są partnerami przedszkola"

W - 3

Obserwacja zajęć w przedszkolu

KS - 3

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

W - 4

Tworzenie i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola

FD - 1

Osobowość dyrektora - przywódcy edukacyjnego

W - 5

Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły i działania dyrektora w trakcie sytuacji kryzysowych

W - 6

Analiza, interpretacja i wykorzystanie danych z e-dziennika w pracy szkoły

KD - 6

Szkolny system badania osiągnięć uczniów (e-learning)

KL - 1

Klub nowo powołanych dyrektorów

W - 7

Trening asertywności dla skutecznego lidera

Facebook