Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

FD - 1

Forum dyrektorów szkół/placówek

W - 133

Kontrola procesu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki

W - 134

Obserwacja lekcji formą kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole/placówce

W - 135

Odbiurokratyzowanie pracy dyrektora i nauczycieli w szkole/placówce

W - 136

Jak przygotować się do kontroli planowej i doraźnej? Uwagi, wnioski, komentarze

W - 137

Jak przygotować radę pedagogiczną podsumowującą pracę szkoły? Propozycje, rozwiązania, podpowiedzi

W - 138

"Edukacja do szczęścia" - warsztat z wykorzystaniem idei i narzędzi psychologii pozytywnej w życiu - budowanie własnego dobrostanu

W - 139

Diagnoza pracy szkoły lub placówki w nadzorze pedagogicznym dyrektora

KL - 1/2

Klub aktywnych dyrektorów

Najbliższe szkolenia
19.01 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
26.01 godz. 16:30
Organizator zajęć: mgr Maria M. Ferenc
05.02 godz. 09:00
Organizator zajęć: dr Iwona Czaplicka
07.02 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
08.02 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
08.02 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk
08.02 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Dorota Kozioł
Zobacz cały terminarz