Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PŁATNE

FD - 1

Forum dyrektorów szkół/placówek

KS - 1

Współpraca szkół i placówek z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

PŁATNE

W - 1

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023-2024

on-line

W - 2

Kierunki polityki oświatowej państwa w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki

PŁATNE

W - 3

Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

W - 4

Skuteczne moderowanie pracy rady pedagogicznej przez dyrektora szkoły/placówki

W - 5

Uchwały, regulaminy i procedury w szkole i placówce

PŁATNE

W - 6

Wspieranie dyrektora w zarządzaniu potencjałem ludzkim w szkole/placówce

KL - 1/1

Klub dyrektorów

KS - 4

Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego w systemie oświaty dla dzieci, uczniów i rodzin (…) – edukacja włączająca w praktyce szkolnej

Najbliższe szkolenia
26.09 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk
27.09 godz. 17:00
Organizator zajęć: mgr Martyna Napiwodzka
28.09 godz. 17:00
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska
30.09 godz. 17:00
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska
03.10 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Joanna Marek
Zobacz cały terminarz