Czwartek, 23 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 7

Trening asertywności dla skutecznego lidera

FD - 2

Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

KS - 7

Dyrektor promotorem zmian - innowacja programowo-metodyczna w oparciu o pedagogikę F. Froebla

W - 119

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

W - 120

Kontrola przestrzegania zasad oceniania wewnątrzszkolnego

W - 121

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

W - 122

Współpraca szkół i placówek oświatowych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

W - 123

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W - 124

Szkoła i jej środowisko lokalne – czy siebie potrzebują?

W - 125

Diagnoza wybranego obszaru pracy szkoły lub placówki oświatowej

KL - 1/2

Klub nowo powołanych dyrektorów

Najbliższe szkolenia
27.01 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
08.02 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
08.02 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
08.02 godz. 09:30
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
12.02 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
12.02 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
13.02 godz. 15:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
13.02 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
15.02 godz. 09:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
Zobacz cały terminarz