Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Historia

  Materiały do pobrania:

 1. Sejm Wielki i Konstytucja 34 Maja - Autor: mgr Alicja Pieloszczyk - Pobierz plik
 2. Józef Piłsudski i niepodległa Polska - Autor: mgr Alicja Pieloszczyk - Pobierz plik
 3. Jak rozwijać umiejętność twórczego myślenia uczniów - Pobierz plik
 4. Praktyka szkolna - prawa człowieka - Pobierz plik
 5. Kształtowanie postaw obywatelskich na lekcjach historii i wos - Pobierz plik
 6. Materiał na warsztaty :Twórcze rozwiązywanie problemów" - Pobierz plik
 7. Materiały do oceniania kształtującego - Pobierz plik
 8. Materiały dydaktyczne z W-20- 2008 - Pobierz plik
 9. Materiały metodyczne 2007 - Pobierz plik
 10. Materiały na stronę ODN - Pobierz plik
 11. Materiały po warsztatowe z W 20 - Pobierz plik
 12. Teksty źródłowe IPN wykorzystywane na warsztatach  W17 - Pobierz plik
 13. Zestaw ćwiczeń do źródel IPN - Pobierz plik