Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Historia

  Materiały do pobrania:

 1. Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna „Cudze chwalicie, Swego nie znacie-śladami naszych przodków” - Pobierz plik
 2. Sejm Wielki i Konstytucja 34 Maja - Autor: mgr Alicja Pieloszczyk - Pobierz plik
 3. Józef Piłsudski i niepodległa Polska - Autor: mgr Alicja Pieloszczyk - Pobierz plik
 4. Jak rozwijać umiejętność twórczego myślenia uczniów - Pobierz plik
 5. Praktyka szkolna - prawa człowieka - Pobierz plik
 6. Kształtowanie postaw obywatelskich na lekcjach historii i wos - Pobierz plik
 7. Materiał na warsztaty :Twórcze rozwiązywanie problemów" - Pobierz plik
 8. Materiały do oceniania kształtującego - Pobierz plik
 9. Materiały dydaktyczne z W-20- 2008 - Pobierz plik
 10. Materiały metodyczne 2007 - Pobierz plik
 11. Materiały na stronę ODN - Pobierz plik
 12. Materiały po warsztatowe z W 20 - Pobierz plik
 13. Teksty źródłowe IPN wykorzystywane na warsztatach  W17 - Pobierz plik
 14. Zestaw ćwiczeń do źródel IPN - Pobierz plik