Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 17 Listopad 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy doskonalenia IX 2018 r. - I 2019 r.

Miło nam będzie gościć w nowym roku szkolnym 2018/19 wszystkich pracowników oświatowych zainteresowanych szkoleniami w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – nowej placówce, która utworzona została 1 września 2018 r. z połączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Biblioteki Pedagogicznej w Łomży. W naszym przekonaniu integracja tych dwóch odrębnych instytucji wzbogaci ofertę programową placówki i przyczyni się do podniesienia efektywności kształcenia w województwie podlaskim.
Nowa oferta doskonalenia na okres wrzesień 2018 – styczeń 2019, jak co roku uwzględnia wymagania wobec szkół i placówek, wnioski z nadzoru pedagogicznego, badań zewnętrznych oraz kierunki polityki oświatowej państwa. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na tematykę związaną z:

  • 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
  • Wdrażaniem nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształceniem rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność,
  • Kształceniem zawodowym opartym na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwojem doradztwa zawodowego,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

W proponowanych różnorodnych formach doskonalenia – kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz sieciach współpracy zwracamy uwagę przede wszystkim na realizację zadań wynikających ze zmian programowych związanych z reformą oświaty. Proponowane formy doskonalenia odnoszą się więc do najpilniejszych i najbardziej istotnych w obecnej sytuacji potrzeb środowiska oświatowego, zarówno w zakresie zarządzania jak i skutecznej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, w swojej ofercie położyli szczególny nacisk na praktyczne rozwiązania i nowoczesne metody pracy sprzyjające motywowaniu uczniów do nauki.

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy zainteresowane szkoły do uczestnictwa w programie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Zainteresowanym placówkom oferujemy dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań szkolenia oraz inne formy wsparcia, realizowane w miejscu pracy. Z doświadczenia wiemy, że dzięki skutecznej diagnozie i zastosowanym systemowym rozwiązaniom, działania realizowane w ramach kompleksowego wsparcia szkół przynoszą bardzo dobre efekty.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w Informatorze formy doskonalenia będą cieszyć się dużym zainteresowaniem, a udział w nich pozwoli Państwu na doskonalenie różnych kompetencji i wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

Życzymy udanego roku szkolnego i wielu sukcesów edukacyjnych w pracy z młodzieżą.

Dyrektor i pracownicy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Facebook