Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży a Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Trwająca od 2010 roku współpraca między Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży a Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży została sformalizowana.

30 stycznia 2013 roku Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży p. Bernard Zbigniew Kossakowski oraz J.M. Rektor dr hab. Robert Charmas podpisali umowę o współpracy  między placówkami. W dokumencie instytucje zobowiązują się, między innymi, do stałej wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki i kształcenia ustawicznego, podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, seminariów skierowanych do nauczycieli i uczniów. Obie placówki mają już za sobą wspólne przedsięwzięcia, są to konferencje: „W drodze na studia”, „Nowy egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” , „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji”, wspólne organizowanie Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego, prowadzenie przez pracowników naukowych PWSiP zajęć  w ramach szkoleń ODN w Łomży, uczestniczenie studentów  w kursach dla kierowników wycieczek organizowanych przez ośrodek.

Pliki do pobrania:

cen Umowa o współpracy

Zakres i formy współpracy

Zakres i formy współpracy

Konferencja w ODN

W dniu 3 marca 2011 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, odbyło się spotkanie Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Grajewa, Kolna, Zambrowa i Łomży oraz Liderów Zmian z Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i naszego ośrodka. w spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

Konferencja poświęcona była, określeniu zasad i zakresu współpracy placówek w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ustalono plan wspólnych działań, który zostanie podpisany w formie porozumienia.

Zapraszamy do galerii

Zakres i formy współpracy w zakresie wspieranie szkół i placówek rozpoznawaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Pobierz plik