Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Sprawdzian diagnostyczny - chemia
7 czerwca 2008 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży odbyły się pod kierunkiem konsultanta przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Doroty Kozioł, warsztaty dla nauczycieli chemii III i IV etapu kształcenia na temat: „Wspólne perspektywy edukacji chemicznej w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”. Efektem prac jednej z grup jest narzędzie za pomocą, którego można badać osiągnięcia uczniów, zarówno na koniec edukacji gimnazjalnej, jak też na początku kształcenia ponadgimnazjalnego. 
Skonstruowany sprawdzian bada umiejętności podstawowe, może rzetelnie sprawdzić poziom ich opanowania, ponieważ pracowali nad nim nauczyciele chemii III i IV etapu kształcenia.

Autorzy sprawdzianu:

  • Monika Proniewska – Gimnazjum nr 1 w Łomży
  • Jolanta Kossakowska – LO nr 2 w Łomży
  • Aldona Mioduszewska – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie
  • Ewa Tomżyńska – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie
  • Katarzyna Jasińska – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży

Sprawdzian diagnostyczny z chemii - Pobierz plik