Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Razem dla rozwoju”

Od lipca 2007 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Łomży  realizuje, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukator”,  współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007r., projekt „RAZEM DLA ROZWOJU”. Głównym celem projektu jest  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji.

Partnerami w realizacji projektu są 4 organizacje ukraińskie:

  1. Regionalna Fundacja „Rezonans” we Lwowie,
  2. Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Totalna Akcja Poparcia dla Praw Człowieka i Demokracji” w Ługańsku,
  3. Charkowska Obwodowa Fundacja „Alternatywa Społeczna” w Charkowie,
  4. M’ART /”Młodzieżowa AlteRnaTywa”/ w Czernihowie.

Cele projektu to:

  • rozwój umiejętności tworzenia projektów rozwojowych szkoły,
  • rozwój umiejętności tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz dzieci i ich lepszej przyszłości,
  • zachęcenie ukraińskich nauczycieli do wspólnego opracowania wniosków o finansowanie projektów i złożenie ich w partnerstwie z lokalnymi NGO
  • stworzenie systemu wsparcia szkół i wymiany doświadczeń na bazie partnerskich NGO.

W sierpniu przeprowadzono cztery cykle szkoleniowe. W 4-dniowych seminariach wzięło udział ponad 100 osób. Byli to nauczyciele i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z obwodu lwowskiego, charkowskiego, czernihowskiego i ługańskiego. Zajęcia były prowadzone przez ekspertów z Polski i trenerów ukraińskich. 

W listopadzie odbyła się wizyta studyjna, w trakcie której zapoznaliśmy  20 ukraińskich nauczycieli  z polskim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów rozwojowych.

10 -11 grudnia odbyła się w Kijowie konferencja podsumowująca projekt.

Rezultatem projektu jest 59 opracowanych  i wdrożonych w ukraińskich szkołach projektów rozwojowych.

Z ramienia ODN projekt koordynuje Marzena Rafalska.