Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Wielokulturową ścieżką”

Od października 2007 roku realizowaliśmy w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem „Edukator” wspierany przez Program dla Tolerancji Fundacji im. S. Batorego projekt „Wielokulturową ścieżką”. Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie w szkołach województwa podlaskiego edukacji wielokulturowej. Przekazaliśmy grupie 20 nauczycieli wiedzę o wielokulturowej tradycji Europy i Podlasia, uczyliśmy tworzenia międzyprzedmiotowych projektów edukacji wielokulturowej i zachęcaliśmy do podejmowania tej problematyki w szkołach.. Uczestnikami projektu było 20 nauczycielek przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

W październiku odbyło się dwudniowe szkolenie, a w listopadzie i grudniu dwie jednodniowe wycieczki do miejsc związanych z wielokulturową historią Podlasia. Grupa odwiedziła Tykocin, Supraśl, Kruszyniany, Sejny i Puńsk, gdzie poznawała miejscowe zabytki i historię lokalnych społeczności. Odbyły się też spotkania z przedstawicielami organizacji działających na rzecz regionalnego dziedzictwa kulturowego. W lutym uczestnicy przez kolejne 2 dni uczyli się projektowania działań i konstruowali szkice szkolnych projektów związanych z edukacją wielokulturową.

Od marca rozpoczęły się zajęcia w przedszkolach i szkołach. Na spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 7 czerwca, można było ocenić skalę i zasięg przeprowadzonych działań. W macierzystych placówkach uczestniczek przeprowadzono 121 godzin zajęć poświęconych wielokulturowości. Uczestniczyło w nich łącznie 3 348 uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Stosowane przez nauczycielki formy pracy z uczniami to: lekcje, wycieczki, wywiady, spotkania, lekcje w pracowni internetowej , gazetka ścienna, pokaz filmów, teatrzyk, konkurs, wystawa, quiz. W przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkola i szkoły, oprócz dzieci, uczestniczyli również rodzice, przedstawiciele władz oświatowych i członkowie społeczności lokalnej. 

Rezultatem projektu stało się też opracowanie przez uczestników kursu projektów i scenariuszy zajęć, które są opublikowane na stronach internetowych organizacji realizujących projekt /plik do pobrania poniżej/. Mamy nadzieję, że dla innych nauczycieli staną się one zachętą i przykładem do podobnych działań. Ilustrowaną zdjęciami publikację opracowała i zredagowała Maria Magdalena Ferenc. Projekt  koordynowała  Marzena Rafalska.

Pobierz materiał (pdf)