Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”

Od lutego 2014 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wraz ze Stowarzyszeniem „Eduaktor” realizaują projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”.

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji” to kontynuacja działań realizowanych od kilku lat przez nasz Ośrodek i Stowarzyszenie „Edukator” na terenie Gruzji w zakresie edukacji przedszkolnej.

  • Cele projektu:wsparcie grup defaworyzowanych społecznie,
  • usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z regionów wiejskich Gruzji

W dniach 15-16 grudnia 2014 roku odbyła się w Tbilisi konferencja podsumowująca realizację tegorocznego projektu „Centra gotowości szkolnej w Gruzji” oraz wieloletnie działania Stowarzyszenia „Edukator” i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gruzji.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu – Stowarzyszenia Edukator (prezes Barbara Kuczałek, wiceprezes Mikołaj Jednacz, koordynator projektu Marzena Rafalska, asystent koordynatora Jolanta Šimon), Civitas Georgica (prezes Georgi Meskhidze, Aleksander Kalandadze, Levan Maqacaria), Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (dyrektor Zbigniew Kossakowski), Edukator Georgia (prezes Olga Muskhelishvili), przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty (kurator Wiesława Ćwiklińska), Ministerstwa Nauki i Edukacji Gruzji (Lika Gugauri, Nato Panchulidze), Ministerstwa Edukacji i Kultury Abchazji (Bella Kopaliani), UNICEF (Mako Kuparadze), samorządowcy i nauczyciele zaangażowani w projekt.

Uczestnicy zapoznani zostali z rezultatami projektu „Centra gotowości szkolnej”, z publikacjami metodycznymi wydanymi w ramach projektu, m.in. „Programem kształtowania gotowości szkolnej – Basko”, programami szkoleń dla nauczycieli czy opracowaniami z zakresu edukacji globalnej dotyczącymi Gruzji. Zaprezentowano także działalność Stowarzyszenia Edukator w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Polsce.

Uczestnicy konferencji odwiedzili także dwa centra w miejscowościach Sakadagjano i Arashenda, gdzie spotkano się z nauczycielami i rodzicami. Dzieci zostały obdarowane upominkami przygotowanymi przez ich polskich kolegów.

Działania projektowe przyczyniły się do zwiększenia dostępu do wczesnej edukacji i ukształtowania u dzieci 5-letnich gotowości szkolnej.

W ramach projektu opracowano:

  1. „Program kształtowania gotowości szkolnej– Basko (dla dzieci w wieku 5-6 lat)”  i narzędzia diagnostyczne
  2. Program szkoleniowy 120-godzinny
  3. Programy szkoleniowe 34-i 30-godzinny
  4. Pakiet "Poznajemy Gruzję" 5. Gry "Podróż po Gruzji", "Psotny Swan"

Centra Gotowości Szkolnej zorganizowane zostały w 16 miejscowościach i w zajęciach brało udział 278 dzieci. Celem pracy grup było prowadzenie z dziećmi zajęć o charakterze edukacyjnym, wspierających ich wszechstronny rozwój /przede wszystkim poznawczy i społeczny/, przygotowujących dzieci do lepszego startu do szkoły.

Z ramienia ODN projekt koordynuje Marzena Rafalska.

Więcej szczegółów o realizacji projektu na stronie: http://www.sosedukator.pl/c/wspolpraca-zagraniczna/centra-gotowosci-szkolnej-w-gruzji/

Działalność Edukatora i ODN w Gruzji w zakresie promowania edukacji przedszkolnej rozpoczęła się w 2008 roku i na chwilę obecną obejmuje m.in. 12 projektów, 111 uruchomionych grup przedszkolnych dla 1805 dzieci w wieku 3-6 lat, 384 przeszkolonych nauczycieli gruzińskich, 3 filmy , autorskie programy nauczania dzieci i programy szkoleń nauczycieli.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.