Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest partnerem Stowarzyszenia „Edukator” w realizacji projektu „Strategie Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”.

Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2011 roku w Gruzji w regionie Racha-Lechkhumi, w powiatach: Oni, Ambrolauri, Tsageri i Lentekhii oraz w Polsce.

Celem projektu jest wsparcie procesów decentralizacji, rozwoju regionalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrożenie lokalnych strategii edukacji przedszkolnej.

W ramach realizacji projektu planujemy:

  • opracować Lokalne Strategie Edukacji Przedszkolnej,
  • stworzyć alternatywne grupy przedszkolne,
  • przeszkolić grupę gruzińskich nauczycielek w zakresie metodyki pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami,
  • zorganizować wizytę studyjną do Polski, w celu przekazania polskich doświadczeń z zakresu pracy alternatywnych grup przedszkolnych i metodyki pracy z dziećmi,
  • przeszkolić grupę gruzińskich rodziców z zakresu metod wspierania rozwoju dziecka,
  • przeszkolić polskich nauczycieli gimnazjów z zakresu realizacji szkolnych projektów edukacji rozwojowej,
  • opracować i upowszechnić materiałów metodycznych o Gruzji dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 

Koordynatorem projektu z ramienia ODN jest Marzena Rafalska.

„Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.”

www.polskapomoc.gov.pl