Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Entuzjaści edukacji w działaniu!

Entuzjaści edukacji w działaniu!

Wspieramy inicjatywę młodzieży upowszechniającej efektywne uczenie się.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zawarło partnerstwo z Zespołem Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  i II Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Łomży, realizującym projekt edukacyjny Learn2Learn organizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

Opiekunką projektu jest mgr Jolanta Šimon.

Nasza placówka wspiera merytorycznie działania młodzieży mające na celu zwiększenie świadomości  uczniów na temat przebiegu procesów skutecznego uczenia się oraz rozwijanie kompetencji krytycznego i kreatywnego myślenia. Wśród wielu aktywności podjętych przez młodych entuzjastów edukacji na szczególną uwagę zasługują wykłady ekspertów, wywiad z Vincentem V. Severskim - autorem książek, który wypowiedział się na temat kreatywnego i krytycznego myślenia oraz warsztaty prowadzone przez uczniów liceów adresowane do koleżanek i kolegów z niższego etapu edukacyjnego. W spotkaniach na temat sposobów uczenia się, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 10, wzięło udział 300 uczniów. Przed nami już wkrótce wykład prof. Joanny Mytnik zajmującej się skutecznym uczeniem się i motywowaniem do edukacyjnych działań proaktywnych.

Grupa uczniów działająca w ramach projektu wykazuje się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością w realizacji przedsięwzięcia. Życzymy, żeby Wasza inicjatywa przyniosła wymierne skutki w szkołach i zakończyła się pełnym sukcesem!