Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”

Od kwietnia 2009 roku Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wraz ze Stowarzyszeniem „Edukator” i gruzińską organizacją International Association „Civitas Georgica” realizuje projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”.

W Khcisi, Sagarejo, Surami, Dirabi, Nabakhtevi, Gardabani, Ganmukhuri, Zugdidi, Khashuri, Kareli powstały Lokalne Centra Integracji. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych 10 miejscowości we wschodniej Gruzji. Są to miejscowości, w których po konflikcie w sierpniu 2008 zostali umieszczeni uchodźcy.

Celem projektu jest stworzenie centrów, w których oprócz zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-6 lat, będzie świadczona pomoc psychologiczna i prawna osobom dorosłym. Ponadto powstałe centra staną się miejscem integracji uchodźców z rdzennymi mieszkańcami danych miejscowości.

Z ramienia ODN projekt koordynuje Marzena Rafalska.

Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.