Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Wizyta studyjna nauczycieli z Gruzji

W dniach 19 – 25 października gościliśmy w Polsce 10 osobową grupę gruzińskich nauczycieli i samorządowców.  Wizyta studyjna była zorganizowana w ramach  projektu „Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich”,  realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator” w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,  finansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku. Celem tygodniowej wizyty było pokazanie naszym gruzińskim kolegom  w jaki sposób  zorganizowana jest w Polsce edukacja przedszkolna , jak wspierają ją lokalne społeczności i organizacje pozarządowe.  W trakcie wizyty goście poznali programy alternatywnej edukacji przedszkolnej realizowane przez Stowarzyszenie „Edukator” i Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, odwiedzili przedszkola „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko” w Łomży oraz ośrodki przedszkolne w Paproci Dużej i Studziankach. Rozwinęli swoje profesjonalne umiejętności na warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Zabawy KLANZA w Białymstoku. Szczególnym punktem wizyty było spotkanie z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka RP, który przedstawił rolę i zadania instytucji, którą kieruje.  Nasi goście zwiedzili Warszawę, a podróżując po terenie całego województwa mieli okazję podziwiać malownicze podlaskie pejzaże, czemu sprzyjała piękna październikowa pogoda.  Czas pobytu gruzińskiej grupy w Polsce był okazją  do  wymiany profesjonalnych doświadczeń ale także do wzajemnego poznania się i nawiązania ciepłych, serdecznych kontaktów.

Zobacz naszą galerię.