Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Projekt „Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju terenów wiejskich”

Od maja 2008 roku   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Edukator”,  współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP projekt „„Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju terenów wiejskich”.

Projekt realizowany jest na terenie Gruzji i Polski. Partnerem w realizacji projektu jest także gruzińska organizacja Civitas Georgica.

Cele projektu to:

  1. Zbudowanie w Gruzji modelowych struktur partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i upowszechnienie polskich doświadczeń w tym zakresie.
  2. Umożliwienie dzieciom wiejskim w Gruzji dostępu do edukacji przedszkolnej, co da im szansę równego startu.

Samorządy lokalne, które zgłosiły swój akces do projektu zadeklarowały pomoc w stworzeniu i utrzymaniu 10 wiejskich alternatywnych przedszkoli.

W lipcu w Gruzji rozpocznie pracę 10 wiejskich alternatywnych przedszkoli. Lokalne samorządy udostępnią i przygotują pomieszczenia do zajęć oraz zapewnią ich podstawowe wyposażenie. W ramach projektu finansowana jest praca nauczycielek i zakup materiałów dla pracy z dziećmi. Nauczycielki prowadzić będą zajęcia z dziećmi przeciętnie po 18 godzin w tygodniu.

Z ramienia ODN projekt koordynuje Marzena Rafalska.

Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.