Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla dyrektorów

W - 93 Szkolne uwarunkowania pracy domowej ucznia - planowanie badania ogólnoszkolnego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

 • Determinanty efektywności pracy domowej ucznia.
 • Planowanie badania ogólnoszkolnego "Szkolne uwarunkowania pracy domowej ucznia".
 • Przykładowe narzędzia badawcze.
 • Wykorzystanie wyników badania w podnoszeniu efektywności kształcenia.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: j.arcimowicz|cen.lomza.pl| |j.arcimowicz|cen.lomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook