Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 193 Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie samodzielnego myślenia

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie i inni zainteresowani tematyką szkolenia

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 5

 • Nauczycielska analiza kompetencji samodzielnego myślenia.
 • Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwijaniu kompetencji.
 • Strategie, metody i techniki nauczania.
 • Diagnoza i monitorowanie rozwoju kompetencji.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 16
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • studia podyplomowe przedsiębiorczość w szkole
 • studia podyplomowe w zakresie etyki
 • trener wojewódzki programu „Wektory życia”

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
 • metodyki prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkole
 • wdrażania w szkole Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030