Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Informacje organizacyjne

  1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia na stronie internetowej CEN w Łomży.
  2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
  3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która zamawia szkolenie, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez CEN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści oraz organizacji szkolenia.
  4. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału w zajęciach.
  5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników (min. 10 osób).
  6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się przede wszystkim popołudniami i w soboty.
  7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni emailem na tydzień przed zajęciami na adres podany w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy SMSem na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
  8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 18 września 2020 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia, jeśli będą jeszcze wolne miejsca).
  9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronie internetowej www.cen.lomza.pl i www.crtd.wrotapodpasia.pl.
  10. Inne dane adresowe CEN:

Poczta e-mail: cen@cen.lomza.pl
Telefon:  86 216 42 17
Fax: 86 216 42 17, wew. 33