Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Formy doskonalenia IX 2022 - I 2023 r.

 1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia na stronie internetowej CEN w Łomży.
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która
  je zamawia, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez CEN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia, przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści oraz organizacji szkolenia.
 4. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału
  w zajęciach.
 5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników (min. 10 osób).
 6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w siedzibie CEN w Łomży lub przez Internet przede wszystkim popołudniami, tylko niektóre w soboty.
 7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni e-mailem na tydzień przed zajęciami na adres podany w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy SMSem na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 30 września 2022 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia, jeśli będą jeszcze wolne miejsca).
 9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronach internetowych: www.cen.lomza.pl i www.crtd.wrotapodpasia.pl.
 10. Inne dane adresowe CEN:

Poczta e-mail: cen@cen.lomza.pl

Telefon:  86 216 42 17

Fax: 86 216 42 17, wew. 33