Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

IX Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”

28.11.2023

Drodzy Nauczyciele Języka Niemieckiego,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

 

Celami konkursu są:

  • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
  • propagowanie wychowania proeuropejskiego,
  • rozbudzanie otwartości na inne kultury,
  • krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do
  • poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
  • rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
  • doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
  • przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

 

Regulamin konkursu: 

https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia nauczyciele przesyłają do koordynatorów regionalnych w terminie nieprzekraczalnym do 8.03.2024r. za pomocą formularzy online dostępnym na stronie:

 https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-formularze-zgloszeniowe/

 

TERMINARZ

08.03.2024r. - zgłoszenie grup i szkół do konkursu

12.03.2024r. - wysłanie testu I etapu do koordynatorów regionalnych

13.03.2024r. - wysłanie testu I etapu do zgłoszonych szkół

15.03.2024r. - godz. 10:30-12:00 – etap szkolny

18.03.2024r. - dostarczenie protokołów na adres mailowy koordynatora rejonowego

23.03.2024r. - wyniki I etapu na stronie internetowej oddziału lub koła

17.04.2024r. - przesłanie prezentacji na II etap do koordynatorów regionalnych

19.04.2024r. - etap regionalny

23.04.2024r. - ostateczny termin dostarczenia protokołów do koordynatora ogólnopolskiego

29.04.2024r. - lista szkół i składy grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu na stronie PSNJN

02.06.2024r. - etap ogólnopolski, termin rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników oraz wręczenia naród.

Etap szkolny

Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.

W dniu 15.03.2024r. (godz. 10:30-12:00) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do zgłoszonych szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w regionie.

 

Etap rejonowy

Drugi etap przeprowadza koordynator regionalny ( informacja o miejscu i dokładnym czasie odbywania się II etapu pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu). W dniu 19.04.2024 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy losują pytania z puli za jeden (test wyboru po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku) lub trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku).

Etap ogólnopolski

W tym roku szkolnym III etap konkursu odbędzie się 02.06.2024 r. w siedzibie Goethe Institut Krakau (ul.Podgórska 34) i będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwajcarii, bądź przedstawienie jakiegoś ważnego wydarzenia lub osobistości dotyczących tego kraju w formie prezentacji. Etap ten będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego (zakres wymagań – załącznik nr 2) oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do internetu, multimediów oraz słowników. Każda grupa losuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją.

 

Zapraszamy do udziału.

Koordynator regionalny konkursu w Oddziale Łomża i Kole Ostrołęka PSNJN

Ewa Korytkowska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

 

Załączniki:

cen  Załącznik nr 1

cen  Załącznik nr 2

cen  Załącznik nr 3