Niedziela, 26 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Lekcja Enter

04.10.2019

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży ogłasza nabór do projektu grantowego LekcjaEnter skierowanego do szkół z lepszego  wykorzystywania nowych technologii i e-zasobów w edukacji dzieci i młodzieży.

Grant składa się z 9  ścieżek edukacyjnych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

 1. edukacja wczesnoszkolna;
 2. przedmioty humanistyczne;
 3. przedmioty matematyczno-przyrodnicze;
 4. przedmioty artystyczne;
 5. informatyka .

Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli obejmują:

 • 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online (dla nauczycieli informatyki);
 • 32 godziny stacjonarne, 8 godzin online (dla pozostałych grup przedmiotowych).
 • Godzina szkoleniowa w projekcie to godzina dydaktyczna trwająca 45 minut.

Celem szkolenia dla nauczycieli jest:

 • Jest opanowanie umiejętności lepszego wykorzystywania istniejących zasobów online w codziennej pracy, a także tworzenia własnych zasobów i z ich pomocą stosowania aktywnych metod nauczania (takie jak odwrócona lekcja czy WEBQuest).
 • Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy potrafią w co najmniej podstawowym zakresie posługiwać się komputerem z dostępem do Internetu oraz urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi.
 • Celem szkolenia dla nauczycieli informatyki jest przygotowanie ich do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej:

- rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów,
- programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Szkolenia dla nauczycieli przewidujemy w okresie od stycznia 2020 roku.
Wszelkich informacji udziela dyrektor CEN Pan Zbigniew Kossakowski oraz konsultant ds. TIK Bożenna Kossakowska.

Formularz rejestracyjny "Lekcja Enter"

* - pola wymagane