Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Lekcja Enter

23.02.2021

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Sp. z o. o. oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży serdecznie zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym PODLASKIE Z TIK realizowanym w ramach projektu „Lekcja: Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Grant składa się z 3  ścieżek edukacyjnych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

  1. edukacja wczesnoszkolna;
  2. przedmioty w klasach IV oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych
  3. informatyka .

Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli obejmują:

  • 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online (dla nauczycieli informatyki);
  • 32 godziny stacjonarne, 8 godzin online (dla pozostałych grup przedmiotowych);
  • Godzina szkoleniowa w projekcie to godzina dydaktyczna trwająca 45 minut.

Celem szkolenia dla nauczycieli jest:

  • Jest opanowanie umiejętności lepszego wykorzystywania istniejących zasobów online w codziennej pracy, a także tworzenia własnych zasobów i z ich pomocą stosowania aktywnych metod nauczania (takie jak odwrócona lekcja czy WEBQuest).
  • Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy potrafią w co najmniej podstawowym zakresie posługiwać się komputerem z dostępem do Internetu oraz urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi.
  • Celem szkolenia dla nauczycieli informatyki jest przygotowanie ich do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej:

- rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów,
- programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Szkolenia dla nauczycieli przewidujemy w okresie od listopada  2020 r. do czerwca 2021 r.
Wszelkich informacji udziela dyrektor CEN w Łomży Pan Zbigniew Kossakowski oraz konsultant ds. TIK Bożenna Kossakowska.

Więcej informacji www.lechaa.pl/lekcjaenter