Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy

05.12.2023

"Świąteczne odliczanie - DER ADVENTSKALENDER"

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli języka niemieckiego do udziału w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na najpiękniejszy kalendarz adwentowy

"Świąteczne odliczanie - Der Adventskalender"

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których uczą nauczyciele zrzeszeni w Oddziale Łomża lub Kole Ostrołęka PSNJN. 

Cele konkursu:

  • Zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego oraz kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • Zwrócenie uwagi na wspólne elementy tradycji bożonarodzeniowej w Polsce
    i Niemczech;
  • Rozwijanie językowych i plastycznych uzdolnień uczniów;
  • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury
    oraz języka.

Prace zgłaszane przez uczniów do konkursu mogą być wykonane w dowolnej  technice i formacie. Jedynym kryterium, które powinny spełniać jest oznaczenie 24 dni adwentowych. Każdy z nich należy podpisać dowolnymi słowami lub zwrotami w języku niemieckim, związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Prace nie mogą być wykonane techniką komputerową.

 

Prace należy dostarczyć do  22.12.2023 r. na adres:

PSNJN Oddział Łomża, Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża

 

Konkurs jest organizowany przez Zarząd Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

 

Pliki do pobrania:

cen Regulamin