Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Ogólnopolskie Warsztaty „Landeskunde live erleben”

02.02.2023
 I edycja „Willkommen in Bayern“
 
Drodzy Nauczyciele Języka Niemieckiego, serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach „Landeskunde live erleben”  dla uczniów i nauczycieli, które odbędą się 18 marca 2023 r. o godz. 10.00 w formie online. Inicjatywa organizowana jest przez Zarząd Główny PSNJN we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Partnerem projektu jest szkoła językowa „Los geht’s!” z Monachium. Podczas tegorocznych warsztatów pt. „Willkommen in Bayern” wystąpią:
 
• Justyna Magic – nauczycielka języka niemieckiego mieszkająca w Monachium, właścicielka szkoły językowej „Los geht’s!”
• Jowita Goda Wójciak, mieszkająca w Schönau am Königsee, ambasadorka unijnego projektu wspieranego przez Erasmus+ PEaCH for bilingual children. 
 
Warsztaty moderować będą: Iwona Czaplicka – członek Zarządu Głównego PSNJN, prezes Oddziału Łomża PSNJN, konsultant ds. nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych w CEN w Łomży oraz Jadwiga Pecko – członek Oddziału Łomża PSNJN, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.
Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej oraz w regulaminie.
 
Adresaci: 
• Nauczyciele języka niemieckiego – członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
• Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas pierwszych ponadpodstawowych, których nauczyciele są członkami PSNJN 
 
Cele spotkania: 
• pogłębianie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem niemieckim, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
• wzmacnianie otwartości na inne kultury;
• rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur.
 
Zasady uczestnictwa:  
1. Nauczyciele – członkowie PSNJN – zgłaszają swój udział oraz udział maksymalnie 5 uczniów ze swojej szkoły w warsztatach poprzez link zgłoszeniowy: 
 
w terminie nieprzekraczalnym do 15 lutego 2023 r. 
 
2. W spotkaniu z jednej szkoły może wziąć udział maksymalnie 5 uczniów.
3. Uczniowie wraz z opiekunem mogą przygotować listę pytań do prelegentek. Listę max. 10 pytań należy przesłać do 28 lutego 2023 r na adres e-mail koordynatora: czaplicka@psnjn.org 
4. Maksymalnie 10 dni przed spotkaniem koordynator przesyła opiekunom uczniów link do transmisji warsztatów na Youtube.
5. Nauczyciele udostępniają uczniom przekazany przez koordynatora link do transmisji warsztatów na Youtube.
6. Warsztaty odbędą się w formie on-line 18 marca 2023 r. w godz. 10.00-12.30. Nauczyciele – opiekunowie uczniów oraz uczniowie będą uczestniczyć w transmisji warsztatów na Youtube.
7. Warsztaty odbywają się w języku polskim.
8. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają imienne zaświadczenia. 
 
Serdecznie zapraszamy.
 
Pliki do pobrania: