Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Podlaska Wieczorynka Edukacyjna - Edycja XV

09.02.2024
ZMIANA W SZKOLE -  EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?
 
Zapraszamy na XV Podlaską Wieczorynkę Edukacyjną, w czasie której porozmawiamy o zmianie w szkole. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad tym, czy zmiana jest konieczna, kiedy i jak  ją wprowadzać i jakie obszary działania szkoły poddać zmianom. Podobnie jak w poprzednich edycjach Wieczorynki i do tego spotkania zaprosiłyśmy nauczycieli z Podlasia, a także ekspertów z Polski.  
 
Podczas spotkania wystąpią:
 
• Sylwia Jaskulska - prof. UAM dr hab., pedagog  Autorka, współautorka książek o szkole. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Prowadzi stronę na FB i kanał na YT: Sylwia Jaskulska-Spotkania Edukacyjne. W czasie wystąpienia: 
„O potrzebie rewolucji w sposobie oceniania zachowania uczniów” zaprezentuje zagadnienia związane ze sposobem wystawiania ocen zachowania sprzyjającego rozwojowi uczniów i uczennic oraz wpływającego na wizerunek szkoły wspierającej rozwój ucznia
 
• Jakub Tylman - pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych, autor edukacyjnych książek dla dzieci, twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych i nieszablonowych rozwiązań w edukacji. Inicjator ogólnopolskiej kampanii społecznej "Szkoły bez zadań domowych". Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej "za Naprawianie świata 2022", Wyróżniony Nagrodą im. Janusza Korczaka, Zwycięzca Plebiscytu Radiowej Czwórki NIEPRZECIĘTNI 2022. Wyróżniony w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022. Obecnie jest dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Śremie. W swoim wystąpieniu: „Kolorowa rewolucja w szkole” - inspiracje i pomysły na działanie” opowie o działaniach podjętych w szkole, w której pracuje a efekty tej pracy możemy zobaczyć w jego książce „Jak pokolorować szkołę”.
 
• Weronika Włostowska - Zdanowicz- nauczycielka języka angielskiego w ZSP 6 oraz w SP 42 w Białymstoku. Autorka i koordynatorka wielu projektów oraz innowacji. Od 8 lat opiekuje się Samorządem Uczniowskim, inspirując społeczność szkolną do podejmowania działań. Wyróżniona nagrodą prezydenta miasta “Nauczyciel mądry sercem”. W swoim wystąpieniu: (R)ewolucyjne pomysły uczniów na SU zaprezentuje podejmowane z uczniami działania w ramach pracy SU. 
 
• Teresa Grużewska - biolog, botanik, starszy kustosz Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Prowadzi badania terenowe, gromadzi i opracowuje zbiory botaniczne. Autorka popularnonaukowych publikacji botanicznych, wystaw, lekcji muzealnych i zajęć edukacyjnych prowadzonych na łonie przyrody. W swoim wystąpieniu: „Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - historia i przyroda.” zaprosi nas do odkrywania miejsca z niezwykłą historią i przyrodą.
 
• Katarzyna Zawojska - nauczycielka języka polskiego a od pięciu lat  dyrektor małej szkoły podstawowej. Trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Współautorka warsztatów metodycznych z zakresu rozwijania twórczego myślenia, integracji grupy o charakterze wielopokoleniowym oraz metod podnoszących efektywność procesu uczenia się. Entuzjastka mądrej,  skutecznej edukacji przyjaznej dziecku i opartej na empatii oraz ocenianiu kształtującym. W  wystąpieniu:  „Jak dyrektor buduje zamki na lodzie?” opowie o swoich doświadczeniach związanych z wprowadzaniem zmian z pozycji dyrektora szkoły.
 
 
• Marcin Pogorzelski - absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Ekonomii oraz na wydziale Pedagogiki i Psychologii. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenia zdobyte w pracy w biznesie z edukacją dzieci i młodzieży, stawiając sobie za cel krzewienie wiedzy z dziedziny ekonomii i wzmacnianie postaw pro-przedsiębiorczych. W Photon Education jest odpowiedzialny za szkolenia oraz kontakty z edukatorami oraz użytkownikami robotów Photon.  W swoim wystąpieniu: „Jak roboty Photon i Classio zmieniają nauczanie?” przedstawi najnowsze możliwości robotów edukacyjnych.
 
• Mateusz Kisiel - ambitny uczeń 3 klasy Technikum Programistycznego INFOTECH i członek startupu OmniHUB, w którym odpowiada za marketing i komunikację. Pokazuje jak już na etapie szkolnym można mieć realny wpływ na branżę technologiczną i przedsiębiorczość. Łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, pokazując to, jak wartość wczesnego rozwijania pasji i talentów pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pomagają ludziom. Tytuł jego wystąpienia to „OmniHUB - Innowacje w rękach uczniów Infotech”. 
 
Po wystąpieniach gości zapraszamy do wzięcia udziału w debacie: Jakiej zmiany nam potrzeba?
 
Wydarzenie  rozpocznie się na platformie ZOOM (dla 100 osób, które zgłoszą się przez formularz) 16 lutego 2024 roku o godz.18.00. 
 
 
Pozostali chętni będą mogli oglądać Wieczorynkę bezpośrednio na kanale You Tube Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, gdzie dostępne są też poprzednie edycje wieczorynki:  https://www.youtube.com/channel/UCJXzGwCuPNdiLd04gtyaYXg
 
Dostęp do wszystkich linków będzie na dedykowanym Wieczorynkom Wakelecie: https://wakelet.com/@Podlaskie_Wieczorynki_Edukacyjne3673 .
 
Organizatorkami spotkania są ambasadorki Wiosny Edukacji i członkinie Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli: Justyna Bober, Katarzyna Polak, Ewa Ziejewska oraz Edyta Ejsmont - polonistki z Suwałk, Białegostoku i Łomży.
 
W załączeniu przesyłamy wstępny harmonogram wydarzenia, tematy wystąpień oraz biogramy organizatorek.
 
Harmonogram wydarzenia
 
18.10-18.30 Marcin Pogorzelski, Jak roboty Photon i Classio zmieniają nauczanie? 
18.30-19.00 Sylwia Jaskulska, O potrzebie rewolucji w sposobie oceniania zachowania. 
19.10-19.30 Weronika Włostowska-Zdanowicz, (R)ewolucyjne pomysły uczniów na SU. 
19.40-20.00 Teresa Grużewska, Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie – historia i przyroda.? 
20.10 – 20.30 Mateusz Kisiel, OmniHUB - Innowacje w rękach uczniów Infotech. 
20.40-21.00 Katarzyna Zawojska, Jak dyrektor buduje zamki na lodzie? 
21.10-21.30 Jakub Tylman, Kolorowa rewolucja w szkole. 
21.30 Debata dla wytrwałych: Jakiej zmiany nam potrzeba?
 
 
Biogramy organizatorek
 
Justyna Bober – nauczycielka języka polskiego i angielskiego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku neurodydaktyka WSB Bydgoszcz, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, tłumacz materiałów na Khan Academy, autorka kursów dla Operonu, ambasadorka Wiosny Edukacji, ambasadorka Wakeleta i Book Creatora, edukatorka Nearpoda, ekspert Microsoft MIEE,  działa w SETI (inicjatywie nauczycieli języka angielskiego), należy do grupy Superbelfrzy RP. 
 
Katarzyna Polak – nauczycielka języka polskiego, pasjonatka oceniania kształtującego i projektów eTwinning (pełni funkcję ambasadora eTwinning), współzałożycielka Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorka Wiosny Edukacji, należy do grupy Superbelfrzy RP. Wykładowca kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku; lubi metody aktywizujące i TIK w edukacji, pisze piosenki edukacyjne dla swoich uczniów, prowadzi bloga edukacyjnego. http://kreaktywnanauka.blogspot.com/
 
Edyta Ejsmont – surdopedagog, nauczycielka języka polskiego, pasjonatka sztuki i edukacji, chętnie podejmuje różnorodne inicjatywy: edukacyjne, artystyczne i społeczne. Ambasadorka Wiosny Edukacji. W codziennej pracy edukacyjnej dąży do kreowania przestrzeni sprzyjającej interdyscyplinarności i łączenia różnych dziedzin wiedzy i sztuki, sprzyjających uczeniu się i rozwojowi uczniów, budujących poczucie przynależności społecznej i kulturowej oraz angażujących w działania zespołowe w najbliższym otoczeniu. 
 
Ewa Ziejewska – nauczycielka języka polskiego, współzałożycielka Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli, ambasadorka Wiosny Edukacji, należy do grupy Superbelfrzy RP.  Lubi rozmowy z uczniami, ciekawe lekcje i TIK w edukacji, jedna z koordynatorek projektu www.lekcjewsieci.pl
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, dyrektorzy szkół, rodzice
Osoby prowadzące: Justyna Bober, Katarzyna Polak, Ewa Ziejewska oraz Edyta Ejsmont - polonistki z Suwałk, Białegostoku i Łomży
 
Termin publikacji:  od dnia 9 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. 
 
Załączniki: