Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Podpisanie umowy o współpracy

28.01.2021

W dniu 15 grudnia 2020 r. Bernard Zbigniew Kossakowski, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  oraz Karin Ende,  Zastępca Dyrektora Instytutu Goethego, Dyrektor Działu Językowego podpisali umowę o współpracy w obszarze organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego. Oba ośrodki będą podejmowały wspólne działania skierowane do nauczycieli, mające na celu promowanie wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnych oraz wartości demokratycznych i postaw tolerancji wśród uczniów szkół województwa podlaskiego.