Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Relacja z konferencji "Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej"

11.10.2021

25 września 2021 r. odbyła się konferencja adresowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którym bliskie jest dobro ucznia ze spektrum autyzmu. Temat konferencji „Uczeń ze spektrum autyzmu  w edukacji włączającej” został przedstawiony przez prelegentów z różnych perspektyw:  od prezentacji typowych cech, zachowań i trudności tej grupy uczniów oraz danych statystycznych wskazujących, iż rośnie liczba dzieci z tym zaburzeniem w placówkach oświatowych, poprzez kwestie związane z diagnozą, możliwościami ich kształcenia w szkołach ogólnodostępnych, po konkretne rozwiązania metodyczne czy sposoby pracy. Ważnym aspektem było też zaprezentowanie skutecznych sposobów organizacji wsparcia edukacyjnego uczniom ze spektrum autyzmu, a także przedstawienie perspektywy rodzicielskiej dotyczącej relacji: rodzic – szkoła oraz rodzic – dziecko z autyzmem. 

Swoje niezwykle interesujące spostrzeżenia na powyższe zagadnienia przedstawiły: 
dr hab. Joanna Truszkowska
mgr Danuta Momot
mgr Jolanta Kowalewska
mgr Sylwia Sawicka
mgr Monika Serafin-Chądzyńska
mgr Anna Rzewnicka

Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje wyższym stopniem rozumienia potrzeb dziecka i ucznia ze spektrum autyzmu oraz skuteczniejszą pracą w placówkach oświatowych!

Link do fotogalerii:

https://www.cen.lomza.pl/o-cen/galeria?more=2076448993