Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Relacja z warsztatów

03.10.2019

2 października 2019 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące uzależnień od dopalaczy. Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy oraz wzmocnienie umiejętności skutecznego opierania się pokusie zażywania dopalaczy. Warsztatowa forma zajęć dała młodzieży możliwość swobodnej wypowiedzi i podzielenia się spostrzeżeniami w zakresie dopalaczy, pozwoliła też zorientować się, jaką wiedzą na ten temat dysponuje młodzież łomżyńskich szkół.

Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Sadłowskiej z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży za  poprowadzenie zajęć, a uczniom klasy I i II Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży za aktywny udział w warsztatach.