Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

VII Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

07.11.2023

Drodzy Nauczyciele Języka Niemieckiego,

serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Cele konkursu:

  • Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, wspieranie czytelnictwa w języku niemieckim oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
  • Wdrażanie europejskich poziomów biegłości językowej zalecanych przez Radę Europy.
  • Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 

Na poziomie szkolnym test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego. Zadania nie wykraczają poza poziom: A1, A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (dla uczniów klas 7 i 8 rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie 7) oraz A2, B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy dla uczniów klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej.

Na poziomie regionalnym test oparty jest na tekstach dostępnych online (link do tekstu wysłany jest wcześniej do uczestników konkursu). Tegoroczna edycja konkursu dotyczyć będzie realioznawstwa Austrii.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz link do tekstu obowiązującego w finale zostaną opublikowane przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego www.psnjn.org do dnia 24.03.2024 r.

W etapie ogólnopolskim uczniowie rozwiązują test pisemny oraz biorą udział w eliminacjach ustnych.

Regulamin konkursu:

https://psnjn.org/pl/lust-auf-lesen/

Przykładowe testy:

https://psnjn.org/pl/lust-auf-lesen-testy/

Koordynatorzy regionalni:

https://view.genial.ly/64f6c418e9f79c0017bf381e/interactive-image-lust-auf-lesen-202324

Zgłoszenia:

Zgłoszenia nauczyciele przesyłają do koordynatorów regionalnych w terminie nieprzekraczalnym do 26.11.2023r. za pomocą formularzy online dostępnym na stronie:

https://view.genial.ly/64f6c418e9f79c0017bf381e/interactive-image-lust-auf-lesen-202324

oraz mailem do koordynatora regionalnego wybierając odpowiedni Komitet Regionalny (poziom A1, A2 - załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4; poziom A2, B1 - załącznik nr 3 regulaminu).

Kolejny krok to wypełnienie odpowiedniego formularza (A1/A2 lub A2/B1 albo oba)

A1/A2

https://forms.gle/YAD8VnJn7wg5jtRP7

A2/B1

https://forms.gle/QWPguMet7GewsE5Q7

Terminy:

Komitet Regionalny przesyła nauczycielom w dniu 10 grudnia 2023 r. link do tekstu obowiązującego w etapie szkolnym.

Etap szkolny – odbędzie się 11 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 (czwartek);

Etap regionalny – odbędzie się 7 marca 2024 r. o godz. 14:00 (czwartek);

Etap ogólnopolski – 11 maja 2024 r. (sobota) LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa

Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego we współpracy z Goethe Institut.

Zapraszamy do udziału.

Koordynator regionalny dla Oddziału Łomża i Koła Ostrołęka:

Sylwia Bzura – nauczyciel języka niemieckiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Kontakt:

sylwiabzura84@gmail.com

Pliki do pobrania:

cen  Regulamin