Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapisy na Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

10.06.2024

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Adresatami kursu są nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz na innych stanowiskach kierowniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce). 

Kurs będzie realizowany od  września 2024 r. do maja 2025 r. w wymiarze 210 godz. zajęć obowiązkowych

Kształtowane  umiejętności uczestników w zakresie:

1) przywództwa edukacyjnego i stosowania go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,

2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,

3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,

4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,

5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,

6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

 

Prowadzący: Kadra złożona z ekspertów zewnętrznych, doświadczonych edukatorów, dyrektorów szkół i specjalistów administracyjnych. 

Osoba do kontaktu: mgr Dorota Dąbrowska, tel. 86 216 42 17, wew. 19, email: d.dabrowska@cen.lomza.pl

Koszt 1800 zł/ 1 os

 

Link do zapisu:

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/kursy-kwalifikacyjne/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata