Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Zaproszenie na kurs przygotowujący do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera metodą werbalną

15.11.2021

Zapraszamy na kurs doskonalący KD – 9 przygotowujący do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera metodą werbalną. 

Tytuł formy:  Rozwijanie komunikacji dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i autyzmem. Wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu w zmianie trudnych zachowań. 
 
Program kursu: 
  • Zaburzony rozwój mowy u dzieci ze spektrum autyzmu (brak mowy, problemy z wyrażaniem potrzeb, nieumiejętność prowadzenia dialogu, echolalia). 
  • Funkcjonalna analiza języka: mandy, takty, reakcje słuchacza, zachowania intrawerbalne, echowe (w oparciu o zachowania werbalne Skinnera). 
  • Rozwój poszczególnych operantów werbalnych. 
  • Przygotowanie do uczenia. 
  • Wybór umiejętności kluczowych, budowanie systemu wzmocnień (kojarzenie osoby uczącej, miejsca pracy, pomocy dydaktycznych w pozytywny sposób). 
  • Podstawowe metody pracy:
a) uczenie w naturalnym środowisku i przy okazji (uczenie wykorzystujące motywację dziecka do uzyskania przedmiotów, angażowania się w zabawy),
b) metoda wyodrębnionych prób, czyli uczenie intensywne (uczenie bez błędu, uczenie płynności, mieszanie umiejętności opanowanych z uczonymi. 
c) właściwy rozkład wzmocnień. 
  • Ocena postępów - pomiar i analiza danych, modyfikowanie programów.
  • Zachowania trudne - czym są i jak je analizować pod kątem funkcji. 
  • Strategie proaktywne i reaktywne stosowane przy zmianie trudnych zachowań. 
 
W kursie mogą uczestniczyć:  nauczyciele, logopedzi, terapeuci, specjaliści pracujący z dziećmi  o zaburzonym rozwoju oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera.
 
Termin realizacji: 12 - 13 lutego 2022 r.
Cena kursu: 500 zł
 
Kurs prowadzą: mgr Beata Blok, mgr Małgorzata Marszałek - certyfikowane superwizorki terapii behawioralnej. Organizator kursu Danuta Momot