Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego...

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego...

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Uprzejmie informujemy,  że jesteśmy w subregionie łomżyńskim jednym z realizatorów projektu KPO „Zbudowania systemu koordynacji i monitorowania i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.”  Instytucją koordynującą projekt jest  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Organem odpowiedzialnym za realizację jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Wojewódzki Urząd Pracy.  

W ramach tego projektu  w CEN w Łomży powstaną  dwie sieci (Podlaska Sieć Rozwoju Kształcenia – PSRK i Sieć Doradztwa Zawodowego – SDZ), do których należeć będą pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz innych instytucji  działających na rzecz rozwoju umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Celem Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (PSRK) jest stworzenie trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie. Podstawą jej funkcjonowania będzie wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie dobrych praktyk dotyczących kształcenia zawodowego.

Celem Sieci Doradztwa Zawodowego (SDZ) jest podnoszenie kompetencji doradców zawodowych, inicjowanie i animowanie współpracy pomiędzy różnorodnymi podmiotami zajmującymi się doradztwem, promowanie i upowszechnianie korzystania z doradztwa zawodowego, moderowanie, na poziomie lokalnym, korzystania z usług doradcy zawodowego świadczonych przez różne podmioty, wypracowanie standardu współpracy doradców zawodowych na wszystkich poziomach edukacji.

W ramach działania sieci oferujemy:

  • szkolenia prowadzone przez specjalistów z obszaru kształcenia i doradztwa zawodowego,
  • możliwość korzystania ze zleconych badań i ekspertyz naukowych oraz narzędzi stworzonych na potrzeby doradztwa zawodowego,
  • propagowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych  praktyk i działań w tym zakresie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w sieciach i prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

cen