Środa, 12 Sierpień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Lasek

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
Najbliższe szkolenia
21.08 godz. 16:00 - 20.00
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
22.08 godz. 09:00 - 17.00
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
23.08 godz. 09:00 - 17.00
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
24.08 godz. 16:00 - 20.00
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
25.08 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Maria M. Ferenc
25.08 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska
28.08 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
01.09 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Anna Borawska
04.09 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk
Zobacz cały terminarz