Czwartek, 23 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Lasek

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
Najbliższe szkolenia
27.01 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
08.02 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
08.02 godz. 10:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
08.02 godz. 09:30
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
12.02 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
12.02 godz. 15:30
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek
13.02 godz. 15:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
13.02 godz. 16:00
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska
15.02 godz. 09:00
Organizator zajęć: mgr Dorota Dąbrowska
Zobacz cały terminarz