Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 136 Nauczyciel jako przewodnik dziecka ku kreatywności

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego,
w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

WYMIAR GODZIN: 3

 • Znaczenie kreatywności w pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela.
 • Wyobraźnia dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Rozwijanie kompetencji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Propozycje zabaw wspierających kreatywne myślenie.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 696 338 267
E-mail: a.tyminska|cen.lomza.pl| |a.tyminska|cen.lomza.pl

mgr Anna Tymińska

 

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe: logopedia
 • studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: autyzm
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą