Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PŁATNE

W - 135

Jak poprzez dramę rozwijać osobowość i umiejętności społeczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

W - 136

Nauczyciel jako przewodnik dziecka ku kreatywności

W - 137

Poznajmy się - ABC współpracy z rodzicami

W - 138

Zabawa w czytanie

on-line

PR - 1

Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

on-line

PR - 9

Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

on-line

ZO - 13

Na wesołej łące - zabawy wspierające rozwój fizyczny dziecka trzyletniego

W - 139

Sposoby na twórcze wykorzystanie klocków w działalności dziecka

on-line

W - 140

Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - edukacja regionalna w przedszkolu

on-line

PR - 10

Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia, Zdrowi My!" - edycja IV, część 2.

on-line

ZO - 14

Zajęcia otwarte z zakresu mowy ojczystej w grupie dzieci 5-letnich

e-learning

W - 141

Edukacja matematyczna przyjazna dziecku

e-learning

W - 142

Jak dobrze być sobą - o poczuciu własnej wartości dzieci

W - 143

Innowacyjne metody pracy z dziećmi - formy aktywności ruchowej w nowej odsłonie

PŁATNE

W - 144

Ośmiu krasnoludków - zabawy, ćwiczenia i tańce aktywizujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W - 145

Zabawy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

W - 146

Lekcje outdoor - czyli jak prowadzić lekcje poza klasą?

on-line

W - 147

Pozytywna dyscyplina w klasie

on-line

W - 148

Zabawy językowe jako wsparcie w nauce czytania

on-line/stacj.

ZO - 15

Laboratoria przyszłości w praktyce - wykorzystanie sprzętu na lekcji w klasie I szkoły podstawowej

on-line

W - 149

Co za to dostanę? - czyli o demoralizującej roli stopni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej

W - 150

Uczeń klas I-III czujny i uważny. Samoregulacja i jej wpływ na wykorzystanie potencjału edukacyjnego w klasie

on-line

PR - 11

Ortograficzny rejs z Kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny. Część 2.

on-line

ZO - 16

Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej

on-line

ZO - 22

Sposób na lekcję przyrody - Eko-pracownia - zajęcia otwarte w klasie III szkoły podstawowej

on-line

ZO - 23

„Jak kolczatek szukał mieszkania” - zabawy dydaktyczne w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie dzieci pięcioletnich

PŁATNE

KD - 13

Terapia ręki (II stopniowy kurs doskonalący)

on-line

W - 117

O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Słowa, które ranią i słowa, które wspierają, słowa, które zostają z nami na całe życie…

on-line/stacj.

KL - 11/1/2

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 11/2/2

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

on-line/stacj.

KL - 17/1/2

Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 17/2/2

Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 17/3/2

Nauczyciel twórcą projektów edukacyjnych - klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

on-line/stacj.

KL - 17/4

Projekty i innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolska sieć współpracy konsultantów i doradców metodycznych