Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 167

Roboty edukacyjne (photon i ozobot) i ich rola w nauce programowania w przedszkolu i szkole podstawowej

KS - 10

Planowanie i realizacja działań przedszkola z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych

W - 109

Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Fröebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W - 110

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu

W - 111

Prace ręczne i zabawy konstrukcyjne

W - 112

Profilaktyka wad wymowy u trzy i czterolatków

W - 113

Wykorzystanie metodyki zuchowej (nowe propozycje)

W - 114

Zabawy badawcze dla najmłodszych

W - 115

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli na potrzeby realizacji treści muzycznych podstawy programowej

W - 116

Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej C. Freineta w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W - 104

Origami modułowe - propozycje wykonania ozdób przez składanie prostych elementów (nowe propozycje)

W - 106

Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno - technicznych w okresie wiosennym

W - 105

Wariacje wielkanocne

KL - 11

Klub Nauczycieli wychowania przedszkolnego

W - 117

Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauce ortografii i gramatyki

W - 118

Rozwój kreatywności, poprawa komunikacji oraz zwiększenie aktywności uczniów przez zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących

W - 119

Nauka przez zabawę- śpiewem i tańcem wspieranie naturalnych aktywności dziecka (cz. 2)

W - 120

Zabawy edukacyjne i ruchowo-taneczne wspierające aktywność dziecka

W - 121

Myślenie wizualne w edukacji wczesnoszkolnej

W - 134

Kreatywny nauczyciel języka obcego w klasach I - III

KD - 9

Terapia ręki

W - 157

Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji włączającej. Kształtowanie kompetencji społecznych

KL - 12/2

Klub Nauczycieli pracujących z uczniami o SPE

W -122

Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka i korekcja wad postawy

W - 123

"Opowiadające obrazy" - teatrzyk kamishibai w pracy z małymi dziećmi

W - 174

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kreatywny taniec i zabawę

W - 106/2

Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno - technicznych w okresie wiosennym

Facebook