Czwartek, 2 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 151

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

W - 152

Jak integrować zespół klasowy?

W - 153

Zabaw wiele z ukulele

W - 154

Choreoterapia agresji - tańce, zabawy i ćwiczenia łagodzące napięcia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

W - 154/2

Choreoterapia agresji - tańce, zabawy i ćwiczenia łagodzące napięcia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

W - 155

Kreatywna ortografia

W - 156

Jak pomyślę, to obliczę

W - 157

Innowacyjne rozwiązania w edukacji - pedagogika F. Froebla

W - 158

Wywoływanie i utrwalanie głosek szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego

W - 159

Logorytmika

W - 160

Rozwijanie kompetencji obywatelskich u najmłodszych uczniów

W - 161

Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka i korekcja wad postawy.

KL - 17/1

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Zambrów)

KL - 17/2

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Wysokie Mazowieckie)

KL - 17/3

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Łomża)

W - 119

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

W - 127

Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej

KL - 17/4

Klub kreatywnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej