Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

PR - 2 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" - edycja IV

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 30 (3x1 spotkanie on-line i 27 praca własna n-la)

  • Współpraca z nauczycielami różnych placówek oraz doradcami metodycznymi z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w celu bogacenia warsztatu pracy oraz promowania działań ekologicznych, profilaktycznych i wychowawczych w środowisku lokalnym.
  • Zakres działań projektowych:

1) Udział uczestników projektu w trzech spotkaniach klubu w formie webinarium według terminarza zamieszczonego na stronie CEN w Łomży.

2) Realizacja 1. i 2. części projektu, które obejmują wykonanie I i II części Dzienniczka EKObywatela, przeprowadzenie czterech jednostek zajęć sportowych oraz zadań do wyboru spośród podanych w Regulaminie projektu „Zdrowa Ziemia, Zdrowi My!”

3) Dzielenie się doświadczeniem, pomysłami i dobrymi praktykami z zakresu wykonanych zadań w ramach zamkniętej grupy projektu na Facebooku oraz podczas spotkań on- line.

 

Zaświadczenia za zrealizowanie projektu otrzymają osoby, które wykonają obowiązkowe zadania wynikające z Regulaminu projektu i będą uczestniczyły w spotkaniach on-line.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 505 452 672
E-mail: a.kedziorek|cen.lomza.pl| |a.kedziorek|cen.lomza.pl

mgr Angelika Kędziorek

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel wczesnoszkolny, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany
  • studia podyplomowe z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki
  • prowadzenie zajęć w zakresie metodyki edukacji wczesnoszkolnej, oceniania uczniów, pracy z uczniem zdolnym i SPE