Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 137 Poznajmy się - ABC współpracy z rodzicami

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego,
w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 3

 • Budowanie autorytetu nauczyciela przedszkola.
 • Uczestnictwo rodziców w pracy przedszkola.
 • Nauczyciel przedszkola kontra trudni rodzice.
 • Współpraca - dzielenie się dobrymi praktykami.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 696 338 267
E-mail: a.tyminska|cen.lomza.pl| |a.tyminska|cen.lomza.pl

mgr Anna Tymińska

 

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe: logopedia
 • studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: autyzm
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą