Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 138 Zabawa w czytanie

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego,
w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

WYMIAR GODZIN: 4

  • Uwarunkowania wpływające na umiejętność dekodowania liter.
  • Praca z dziećmi z wykorzystaniem elementów metody I. Majchrzak, J. Białobrzeskiej, Metody Dobrego Startu.
  • Propozycje zabaw i pomocy edukacyjnych rozwijających kompetencje czytelnicze.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 696 338 267
E-mail: a.tyminska|cen.lomza.pl| |a.tyminska|cen.lomza.pl

mgr Anna Tymińska

 

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel dyplomowany
  • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
  • studia podyplomowe: logopedia
  • studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
  • studia podyplomowe: autyzm
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą