Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 9 Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/miejsce pracy nauczyciela 

WYMIAR GODZIN: 15 (w tym 3x1 spotkania on-line) 

  • Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka poprzez realizację wspólnie z wychowankami działań i aktywności inspirowanych emocjami.
  • Realizacja programu stworzonego przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.
  • Zakres działań projektowych: realizacja zadań projektowych, udział nauczyciela w trzech spotkaniach on-line, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, wzajemna inspiracja do dalszej pracy, podsumowane realizowanych działań w formie sprawozdań.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 696 338 267
E-mail: a.tyminska|cen.lomza.pl| |a.tyminska|cen.lomza.pl

mgr Anna Tymińska

 

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel dyplomowany
  • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
  • studia podyplomowe: logopedia
  • studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
  • studia podyplomowe: autyzm
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą